En man och en vorsteh i fjällen i varselfärgad klädsel.
Bild: Marko Mikkola

Säkerhet

 • Sikta inte med vapnet mot något annat än ett säkert identifierat skjutbart mål.
 • Lägg fingret på avtryckaren först då vapnet ska avfyras.
 • Försäkra dig om att bakgrunden är säker.
 • Använd kikare, för att identifiera målet alltid då det är möjligt.
 • Använd varselfärgad huvudbonad eller något annat klädesplagg, så att andra jägare lättare kan upptäcka din position.

Välj ditt byte

Orrar i träd. Den unga orrtuppen urskiljs på den brokiga färgen.
Orrar i en torraka. Den unga orrtuppens brokiga färg urskiljs tydligt på bilden. Bild: Hannu Huttu
 • Använd fångstmetoder, där selektiv jakt är möjlig och risken för skadskjutning är liten.
 • Inrikta jakten på unga individer.
 • Jaga inte de starkaste tupparna på orrarnas spelplatser.
 • Jaga med hjälp av hund alltid då det finns möjlighet till det.

Njut av jakten

 • En jaktdag kan vara lyckad fastän man inte fått något byte.
En sotig panna på lägerelden.
Bild: Tero Salmela

Ansträng dig

 • Sträva inte efter att få ett byte på enklast möjliga sätt.
 • Den bästa tillfredställelsen av jakten får du genom att anstränga dig och använda dig av skicklighet. Sök inte efter fåglar med hjälp av bilen utan sök själv genom att röra dig i skogen.

Följ naturen

 • Följ hönsfåglarna året runt och delta i stamuppskattningarna. Från vilttrianglarna får vi information för planering av jakten.
 • Överväg noggrant, hur många och hurudana fåglar du kan skjuta.
 • Följ fastställda byteskvoter och givna rekommendationer.

Delta i viltvård

 • Hjälp skogshönsfåglarnas häckningsframgång genom fångst av små rovdjur.
Finsk spets.
Bild: Tuomo Turunen

Använd ett inskjutet och underhållet vapen

 • Vid jakt använd lämpliga och på förhand testade vapen och patroner. Underhåll dina vapen regelbundet.
 • Avfyra ditt vapen bara då du är säker på en träff.

Skjut endast på lämpligt avstånd

 • Med hagelgevär skjut på högst 30 meters avstånd och med gevär högst på 150 meters avstånd.

Sök ett skadat vilt utan att spara på vare sig tid eller ansträngning.

 • Gör ditt bästa för att hitta den skadade fågeln och ta den tillvara.
En vorsteh apporterar en dalripa till sin förare. En hund med en fågel i sin mun på väg till sin förare.
Bild: Marko Mikkola

Respektera ditt byte

 • Respektera ditt byte, hantera det aktningsfullt och ta det noggrant tillvara. En hönsfågelmåltid är en sällsynt högtidsstund.

Skryt inte med ditt byte

 • Skryt inte med ditt fågelbyte eller avundas inte andra deras byten.
 • Repetera för dig själv vad kriterierna för en bra bytesbild är, innan du delar bilder på sociala media.

Ge en bra bild av din hobby

 • Kom ihåg, att du som jägare alltid representerar hela jägarkåren.
 • Ta hänsyn till markägarna och övriga som rör sig ute i naturen.