Suomen 4. lintuatlas 2022–2025 on käynnissä – Osallistu sinäkin!

Sinisorsapoikueet, akvarelli 60x45cm. © Jari Kostet 2010.

Lintuatlaskartoituksen päämääränä on selvittää Suomen pesimälintulajien esiintyminen ja pesimävarmuus 10 x 10 kilometrin atlasruuduissa. Lintuatlaskartoitus tukee vuosittain tehtäviä vesilintuseurantoja ja antaa tärkeää tietoa lintujen pesimälevinneisyydessä tapahtuneista muutoksista – perinteisesti vapaaehtoisten lintuharrastajien havainnoilla on ollut keskeinen rooli aineistojen keruussa.

Nyt metsästäjät haastetaan osallistumaan kirjaamalla kaikki riista- ja rauhoittamattomien lintujen pari-, pesä-, poikue-, soidin- ja muutkin havainnot Oma riista -palveluun! Kuka tahansa voi osallistua mistä tahansa. Myös ”arkipäiväiset mökkilaiturihavainnot” ovat tärkeitä. Mitä tarkemmin koko maan 10 x 10 kilometrin atlasruudukko saadaan kartoitettua, sitä luotettavampaa tietoa lintujen pesimälevinneisyydestä saadaan.

Suomen riistakeskus järjesti metsästäjille ja muille lintuatlaksesta kiinnostuneille etäkoulutuksen 24.5.2023. Tutustu tilaisuuden tallenteeseen alla, niin saat perustiedot lintuatlaksesta ja vinkkejä havainnointiin ja havaintojen kirjaamiseen. Koulutuksen sisältö löytyy myös diaesityksenä alla olevasta linkistä.

Lintuatlas koulutustallenne 24.5.2023

Atlas 2023 koulutuspaketti (PDF)

Lisätietoa lintuatlaksesta: https://lintuatlas.fi/

Lintuatlaksen tulospalvelu: https://tulokset.lintuatlas.fi/

Kuuntele Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija Mikko Alhaisen tiivistelmä Lintuatlaksesta ääninauhana (dreambroker.com).

Lintuatlas tiivistettynä ääninauha