Saaliiksi saadusta villisiasta tulee ottaa tarvittavat näytteet ja tehdä lakisääteinen saalisilmoitus. Myös muutoin kuolleena löytyneestä villisiasta tulee ilmoittaa viranomaisille. Jos tapahtuu villisikakolari tai villisika jää haavoittuneena maastoon metsästyksen päätteeksi, on jälleen ilmoitettava viranomaisille, jotta suurriistavirka-apu toiminta SRVA voi tarvittaessa jatkaa asian hoitamista. Edellä mainituissa tilanteissa poliisi antaa tarkemmat toimintaohjeet.

Alla olevasta infograafista käy ilmi, mitä asioita on hyvä huomioida erilaisissa tilanteissa.

Juliste villisikanäytteistä (PDF)

Klikkaa kuvaa ladataksesi juliste isommassa koossa (PDF). 

Voit tutustua videoiden avulla villisian saaliin käsittelyyn sekä eri näytteiden ottamiseen. Jos olet epävarma miten toimia, katso videot kännykältä ennen kuin alat käsitellä saalista.

Nylkeminen, suolistaminen ja paloittelu

 

Trikiininäytteen ottaminen

 

ASF-näytteenotto (kohtu)

Esimerkiksi teurasjätteiden käsittelyyn tulee kiinnittää huomiota. ASF – ja trikiininäytteet on hyvä ottaa kaikista saalisvillisioista.

Ruokaviraston näytteenottoon ja palkkionmaksuun liittyvät ohjeet (ruokavirasto.fi)

Juliste näytteiden ottamisesta villisiasta (ruokavirasto.fi, PDF)

Kuvallinen ASF – näytteenotto-ohje (kuvaa klikkaamalla avautuu isompi PDF-versio)

Trikiinitutkimuksia tekevät laboratoriot (ruokavirasto.fi)

Ohje riistan lihan toimittamisesta myyntiin (ruokavirasto.fi)