Kolme metsästäjää rivissä. Yhdellä oranssi lippis ja yhdellä oranssi liivi sekä lippis.
Kuva: Tero Salmela

Useissa metsästysmuodoissa on metsästäjän mahdollista lisätä omaa näkymistään käyttämällä huomiovärillistä vaatetusta ilman, että siitä on merkittävästi haittaa metsästyksen onnistumiselle. Eläimet havaitsevat liikkeen helposti, mutta liikkumatta paikallaan oleva huomioväriä käyttävä metsästäjä ei välttämättä tule havaituksi, jos vaan pysyy liikkumatta paikallaan ampumatilanteeseen asti.

Haluatko sinä erottua joukosta ja näkyä muille metsästäjille lisäten omaa turvallisuuttasi? Asiaa kannattaa miettiä esimerkiksi oheisten kuvien pohjalta.

Huomioväritön metsästäjä ojassa.
Maastoon sulautuva huomioväritön metsästäjä on vaikea erottaa. Kuva: Tero Salmela
Oranssilakkinen metsästäjä ojassa.
Oranssi päähine erottuu kuvassa. Sen käyttö lisää metsästäjän turvallisuutta, sillä muiden on helpompi havaita, että maastossa on toinen metsästäjä. Kuva: Tero Salmela
Oranssilakkinen ja -liivinen metsästäjä ojassa.
Oranssi liivi erottuu huomattavasti paremmin kuin pelkkä päähine. Nyt metsästäjä erottuu jo selvästi. Kuva: Tero Salmela
Oranssilakkinen ja -liivinen metsästäjä pellon laidassa.
Kun metsästäjä nousee ojasta, näkyy hän vieläkin selvemmin. Kuva: Tero Salmela
Oranssilakkinen metsästäjä pellon reunassa.
Oranssin liivin puuttuminen metsästäjältä vähentää huomattavasti hänen erottumistaan muille metsästäjille. Kuva: Tero Salmela
Huomioväritön metsästäjä pellon reunassa.
Pellon laidassa seisova huomioväritön metsästäjä erottuu hyvin huonosti taustasta. Kuva: Tero Salmela

On hyvä tiedostaa, että osalla ihmisistä on eritasoisia väreihin liittyviä näkemisen vaikeuksia. Huomiovärin koko sekä kohteen etäisyys vaikuttavat siihen, miten hyvin tällainen ihminen erottaa huomiovärillisen kohteen. Onkin erityisen tärkeää, että metsästyksen yhteydessä hyödynnetään huomiovärin lisäksi myös muita turvallisuutta edistäviä keinoja. Seuruemetsästyksen yhteydessä tällaisina toimivat muun muassa erilaiset karttapalvelut, joissa kaikkien metsästäjien sijainnit erottuvat. Myös Oma riista -palvelun karttatoiminnoissa voi seura lisätä passipaikat näkyviin, jolloin jokainen metsästäjä tietää missä naapuripassit sijaitsevat ja jokainen löytää gps:n ja Oma riista -palvelun kartalla olevien passipaikan lisätietojen perusteella juuri oikeaan paikkaan.

Metsästysasetus 22 §

Hirvieläinten metsästyksessä käytettävät varusteet

Kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästyksessä metsästykseen osallistuvien on käytettävä oranssinpunaista tai oranssia päähinettä tai päähineen suojusta ja ylävartalon peittävää vaatetta. Oranssia tai oranssinpunaista väriä on oltava vähintään kaksi kolmasosaa vaatteen ja päähineen näkyvästä pinta-alasta.

Edellä 1 momentissa säädetty vaatimus ei kuitenkaan koske metsästäjää, joka metsästää rakennelman suojasta tai metsästysjousella. 

Lähde: finlex.fi