Riistakolmiolaskenta

Riistakolmiot ovat pysyviä metsäriistan runsauden seurantaa varten perustettuja laskentareittejä. Riistakolmio on tasasivuinen kolmio, jonka sivu on 4 kilometriä, ja siten laskentalinjan kokonaispituus on 12 kilometriä. Kolmiot säilyvät samoina vuodesta toiseen, vaikka alueelle tehtäisiin esimerkiksi metsähakkuita. Kesälaskennassa keskitytään kanalintuihin ja talvella lasketaan riistanisäkkäiden jäljet.

Piirros, jossa ihmishahmoja

Riistaeläinkantojen koon ja vaihtelun tunteminen on välttämätön edellytys mm. kestävän metsästysverotuksen suunnittelussa. Pitkät aikasarjat tekevät mahdolliseksi eläinkantojen luontaisen vuosivaihtelun ymmärtämisen ja pitkäaikaismuutosten havaitsemisen. Riistakolmioiden kesälaskentojen tuloksia hyödynnetään vuosittain tuoreeltaan metsäkanalintujen metsästysaikojen määrittelyyn.

Riistakolmiolaskennat ovat maailmanlaajuisesti tarkasteltuna vaikuttava pitkäaikaissarja metsäriistan runsauden vaihteluista! Kolmioita on laskettu Suomessa jo vuodesta 1988 lähtien. Vastuullinen metsäkanalinnustaja osallistuukin laskentojen suorittamiseen.

Lue lisää riistakolmiolaskennasta ja laskennan tuloksista: https://www.riistakolmiot.fi/

 

Piirros, joss teksti Kantojen seuranta ja ihmishahmoja ja lintuja maastossa