Yleistä

Metsäkanalintujen metsästystä harjoitetaan monin eri tavoin. Eri metsästystapoihin liittyy erilaisia huomioitavia asioita. Tällä sivulla kiinnitetään huomiota yleisimpiin turvallisuusnäkökulmiin metsäkanalintujen metsästystä harjoitettaessa. Ole erityisen varovainen kulkiessasi hankalissa maastonkohdissa tai ylittäessäsi esimerkiksi ojia. Poista tarvittaessa patruunat piipusta tällaisissa tilanteissa. Käytä huomiovärejä sisältävää vaatetusta, jotta muut metsästäjät ja luonnossa liikkujat näkevät sinut helpommin. Myös pystykorvametsästäjä voi käyttää esimerkiksi oranssia lakkia ja vaihtaa sen maastokuvioiseen lähtiessä hiipimään haukulle.

Piirros, jossa ihmishahmo kiikaroi puun latvassa olevaa teertä.

 

Ajoketjumetsästys

 • käytä näkyvää oranssia tai oranssinpunaista vaatetusta (takki ja lakki tai liivi ja lakki)
 • seuraa koko ajan missä viereinen kaveri kulkee ja pidä ketju suorassa esim. vihellyksin
 • pidä välimatka viereiseen kaveriin riittävän lyhyenä, että näet hänet koko ajan
 • rajoita ketjun koko enintään kolmeen henkilöön
 • huomioi, että maastossa saattaa olla myös muita ihmisiä ja koiria
 • havainnoi koko ajan etumaastoa ja ympäristöä – tunnista kohde ennen laukausta
 • vältä vaakalaukausten ampumista
 • havainnoi myös kaverin ampuman linnun putoamispaikka – usein vierestä katsova havainnoija näkee tarkemmin putoamispaikan kuin itse lintua ampunut henkilö
 • varmista, että paikalle on saatavissa myös koira, jos pudonnutta lintua ei löydy etsinnöistä huolimatta

 

Metsästys ylös ajavan tai seisovan koiran kanssa

 • huomioi aina koira ampumatilanteessa ja seuraa sitä ja sen liikkeitä katseellasi, linnun perään ryntäävä koira voi nopeasti siirtyä ampumalinjalle
 • käytä koiralla huomioliivejä
 • käytä oranssia tai oranssinpunaista vaatetusta (takki ja lakki tai liivi ja lakki), etenkin jos ampujia on enemmän kuin yksi
 • huomioi, että maastossa saattaa olla myös muita ihmisiä ja koiria
 • havainnoi koko ajan etumaastoa ja ympäristöä – tunnista kohde ennen laukausta
 • vältä vaakalaukausten ampumista

 

Latvalinnustus

 • suojaa kiväärisi piipun pää, ettei sinne pääse lunta. Piipussa ei saa olla mitään sinne kuulumatonta, kun ase laukaistaan
 • kuljeta asetta lataamattomana hiihtäessäsi. Lataa vasta, kun havaitset lintuja näköpiirissä ja alat hiipimään ampumaetäisyydelle
 • varmista kohde ja tausta katselukiikareilla ennen laukausta. Muista, että kiväärillä ammuttaessa luodin kantomatka on useita kilometrejä

 

Lisää yleisiä turvallisuusohjeita ja neljä ehdotonta aseen käsittelyn sääntöä löydät sivuilta: Metsästyksen turvallisuus

 

Piirros, jossa teksti turvallisuus. Ihmishahmoja kiikaroimassa ja ylittämässä ojaa aseen kanssa.