Mitä metsäkanalinnustajan tulisi tietää metsästyskauden alkaessa? Miten metsästysajat määritellään vuosittain? Mitä turvallisuusnäkökulmia tulisi huomioida? Miten metsäkanalintujen elinympäristöjä voi parantaa?

Näihin ja moneen muuhun asiaan voit tutustua näillä sivuilla.

Löydät visan myös osoitteesta: https://www.riddle.com/view/491935

piirroshahmo tähyää taivaalle Piirros: kanalinnun poikasia