Vastuullinen vesilinnustus

Metsästäjä asettaa kaaveita rantaveteen.
Kuva: Tero Salmela

Vesilinnustus on suosittu metsästysmuoto, johon osallistuu Suomessa vuosittain noin 60 000 metsästäjää. Vastuullisen vesilinnustuksen ohjeet muistuttavat metsästäjiä hyvistä käytännöistä.

Nainen kiikaroi kosteikolle kesäaikaan.
Kuva: Antti Saarenmaa

Vesilintujen tunnistamista on hyvä kerrata tarkkailemalla syyspukuisia lintuja ennen metsästys­kautta. Ammu vain tunnistamiasi luvallisia vesilintuja.

Metsästäjä kiikaroi kuulosuojaimet korvillaan.
Kuva: Tero Salmela

Metsästäessäsi ota huomioon varoetäisyydet kesä­mökkeihin, asutukseen ja laiduntaviin kotieläimiin. Huomioi muiden metsästäjien sijainti. Suosituilla vesilinnustuspaikoilla voi kaislikossa olla metsästäjiä, joiden sijaintia et tiedä. Tämän vuoksi on vältettävä matalalle ja veteen suuntautuvia laukauksia. Korvaavilla hauleilla ammuttaessa kimmokevaara on suuri. Veneeseen nousu ja veneestä poistuminen tehdään aina ase lataamattomana.

Metsästäjä haulikko kädessä ampumaradalla harjoittelemassa.
Kuva: Antti Saarenmaa

Vesilinnustuksessa saalis ammutaan pääsääntöisesti lentoon. Tämä vaatii ampujalta taitoa ampua liikkuvaan kohteeseen. Taitoa on hyvä pitää yllä harjoittelemalla ampumista ennen metsästyskauden alkua ampumaradalla. Veden päällä matkan arviointi on vaikeampaa kuin metsässä. Vesilintua tulee ampua vain itselle ja käyttämillesi patruunoille varmoilta etäisyyksiltä.

Käytä harkintaa saaliin määrässä. Vesilintunaaraat ovat paikkauskollisia pesijöitä, jotka palaavat suurella todennäköisyydellä pesimään samalle vesistölle seuraavana vuonna.

Seisoja luovuttanut sinisorsasaaliin metsästäjälle.
Kuva: Tero Salmela

Jos ampumasi vesilintu haavoittuu ja häviää maastoon, näe vaivaa linnun löytämiseksi. Käytä metsästyksessä apuna noutavaa koiraa aina kun se on mahdollis­ta. Noutajapörssistä voi löytyä koira-apua koirattomalle seurueelle.

Hämärämetsästykseen on lainsäädännössä rajoituksia. Metsästyksen voi aloittaa aikaisintaan tuntia ennen auringonnousua ja se on lopetettava viimeistään tunti auringonlaskun jälkeen.

Käsittele saalista siten, että siitä on valmistettavissa arvokas riista-ateria. Lämpimällä säällä kiinnitä huomiota saaliin säilytykseen metsästyksen aikana.

Vesilintukantojen vuosittaiseen seurantaan tarvitaan vapaaehtoisia. Vesilintujen laskentapisteen perustaminen ja laskeminen eivät vie paljon aikaa, mutta on edellytys kantojen seurantaan.

Metsästäjä virittää heti tappavaa minkkiloukkua linnun siipeä syötiksi asettaen.
Kuva: Tero Salmela

Pienpetopyynnillä voit edesauttaa vesilintujen pesintämenestystä.

Kerää hylsyt ja muut roskat talteen ja tuo pois maastosta.

Käytä harkintaa saaliskuvien jakamisessa sosiaalisessa mediassa. Pohdi ennen julkaisua lisääkö kuvasi metsästyksen hyväksyttävyyttä.