Turvallisuus

Noudata erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta aseenkäsittelyssä. Lataa aseesi vasta passipaikalla ja poista patruunat ennen passipaikalta poistumista. Irrota aseesta lipas tai tyhjennä makasiini. Kaadettua eläintä vedettäessä ase ei saa olla selässä. Älä koske toisen aseeseen ilman lupaa. Aseita ei tuoda sisälle kokoontumistilaan, kotaan tai lahtivajaan.

Metsästäjä lataa asetta
Ase ladataan vasta passipaikalla ja panokset poistetaan aseesta metsästyksen tai ajon päätyttyä, ennen passipaikalta poistumista. Oranssi vaatetus lisää turvallisuutta. Kuva: Tero Salmela

Käytä asetuksenmukaista hyvin näkyvää vaatetusta. Selvitä itsellesi naapuripassien sijainti ja tarvittaessa ilmoita heille oma sijaintisi kättä tai lakkia heilauttamalla. Oma riista palveluun tallennetut passipaikat helpottavat sijainnin varmistamista. Koiratutkaohjelman turvatoiminto näyttää sijaintisi muille.

Mieti jo ennakkoon turvalliset ampumasektorit. Varmista ennen ampumista, että laukauksesta ei aiheudu vaaraa ihmisille, koirille tai omaisuudelle ja että ampumasuunnan tausta on turvallinen.

Metsästyksenjohtajana suunnittele ja ohjeista metsästys niin, että turvallisuusriskit minimoidaan. Vilkkaiden liikenneväylien läheisyydessä suunnittele metsästys siten, ettei eläimiä ajeta tielle päin. Sijoita passipaikat riittävän kauas tieltä siten, ettei metsästys aiheuta vaaraa muille tiellä tai metsässä liikkujille.

Kylteillä voi tilapäisesti viestiä käynnissä olevasta metsästyksestä. Kyltti ei saa muistuttaa liikennemerkkiä.

Ampumataito

Harjoittele ampumista paikallaan olevaan ja liikkuvaan hirvikuvioon. Huolla ja kohdista aseesi säännöllisesti. Opettele etäisyyden arviointia tai käytä etäisyysmittaria.

Ammu eläintä vain silloin, kun edellytykset hyvään osumaan ovat olemassa. Älä ammu päähän tai kaulaan, poisluettuna lopetuslaukaus.

Tunnistaminen

Uros- ja naarashirvi.
Kuva: Asko Hämäläinen

Hirven lähestyessä tarkkaile tilannetta rauhallisesti ja tunnista eläin varmuudella ennen ampumista. Älä ahnehdi ampumatilanteita.

Varmista ennen naarashirven ampumista varmista, ettei sillä ole vasoja mukanaan.

Metsästyksenjohtajan ja metsästäjien on kannettava vastuu siitä, ettei vasallista naarashirveä kaadeta. Vasat ovat riippuvaisia emästään koko ensimmäisen talven ajan. Jos todetaan, että naaras on jättänyt vasansa erilleen, suositellaan jahti keskeytettäväksi näiden eläinten osalta.

Saaliseläimen kunnioittaminen

Jos kaadettu eläin on edelleen hengissä, lopeta se ampumalla lopetuslaukaus niskaan heti, kun se koiran turvallisuus huomioiden on mahdollista.

Kiinnitä huomiota hygieniaan ja nahkojen hyödyntämiseen. Älä anna koiran repiä nahkaa.

Jos hirvi on pudonnut jäihin tai uponnut siten, ettei se pääse liikkumaan, metsästys keskeytetään ja eläintä pyritään auttamaan.

Selvitä ennakkoon mistä on saatavissa jäljestävä koira mahdollisen haavoittamisen varalle. Haavoitetun eläimen löytämiseksi ja lopettamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. Jahtia suunniteltaessa on otettava huomioon ajankäyttö. Haavoittunutta eläintä ei voi jättää metsään.

Suhteet

Ole reilu jahtikaveri ja rakenna hyvää porukkahenkeä. Sovi maanomistajan kanssa nuolukivien sijoittelusta, passirakenteista ja yksityisteillä liikkumisesta. Huomioi karjatilat ja muut kotieläintilat metsästyksen suunnittelussa. Ilmoita maanomistajalle häntä kiinnostavista havainnoista.

Selvitä ajantasaiset yhteystiedot naapuriseurueiden metsästyksenjohtajiin ja luo hyvät suhteet naapuriseuroihin. Sopikaa naapuriseurueiden kanssa luonnolliset ja käytännön metsästyksen kannalta järkevät metsästysalueiden rajat.

Metsästyslain 8 §:n tarkoittamalla alueella hirvenmetsästyksessä samalla alueella metsästää useita seurueita. Tämä edellyttää sopimista ja yhteydenpitoa seurueiden kesken.

Ole ystävällinen ja ymmärtäväinen muita metsästäjiä ja luonnossa liikkujia kohtaan

Talkootyö ja kannanarviointi

Henkilö käyttää Oma riista -palvelua kännykältään.
Kuva: Tero Salmela

Ilmoita hirvisaaliista ja metsästyksen yhteydessä tehdyistä hirvihavainnoista Oma riista -palvelussa.

Osallistu kaadetun eläimen suolistamiseen, saaliin vetoon, nylkemiseen ja paloitteluun.

Auta tarvittaessa koiramiestä koiran etsimisessä ja kiinniottamisessa.

Metsästyksen mitoitus

Noudata saaliin rakenteesta annettuja valikointisuosituksia. Seuraa metsästyksen edistymistä ja annettujen verotussuositusten toteutumista oman seurueesi alueella ja hirvitalousalueella.