Käsittely ja hygienia

Vesilintusaaliin käsittely alkaa ampumisen jälkeen. Hyvien metsästäjätapojen mukaisesti saalista käsitellään aina kunnioittaen ja siten, että se säilyy mahdollisimman siistinä ruokapöytään asti. Suolistamisen osalta on kahta koulukuntaa, toiset suolistavat lintunsa heti ja toiset vasta metsästyksen päätyttyä. Jos lintu on saanut osumia esimerkiksi suolistoon alkaa pilaantuminen, etenkin lämpimällä kelillä, nopeasti. Tällöin linnun käsitteleminen myöhemmin on varsin epämiellyttävää. Näin ollen linnun suolistaminen mahdollisimman pian ampumisen jälkeen ei ainakaan huononna lopputulosta. Lintu alkaa myös jäähtyä nopeammin, kun ilma pääsee kiertämään vatsaontelossa. Suolisti linnun sitten heti tai vasta metsästyksen päätyttyä, suolistamisessa ja linnun muussa käsittelyssä on hyvä käyttää muovihansikkaita, mikäli niitä on saatavilla. Kertakäyttöhansikkaita kannattaakin pitää aina metsästysrepussa mukana.

Videoita riistalinnun käsittelyvaiheista (dreambroker.com):

Monipuolinen käyttö

Yleisimmin vesilintusaaliin hyödyntämiseksi mielletään, kun saalis hyödynnetään ruokapöydässä mehevänä ateriana. Metsästäjä voi kuitenkin hyödyntää saaliin muitakin osia. Perkuutähteistä saa hyviä loukkusyöttejä pienpetopyyntiin ja höyheniä voi hyödyntää vaikkapa perhojen tekemisessä.

 

 

Tutustu Akseli Herlevin reseptiin vesilinnun valmistamisesta (s.60) (lehtiluukku.fi)

Vesilinnut ovat hyvä raaka-aine erinomaisen riistaruoan valmistamiseen. Voit katsoa reseptejä Riistaruoka-sivustolta(jahtimedia.fi/riistaruoka). Laajemmin hyviä reseptejä löydät internetistä sekä riistaruokia käsittelevistä kirjoista.

Piirroskuva jossa kokki maistaa ruokaa.
Vesilinnuista saa erinomaisia makuelämyksiä, kun ruoanlaittoon paneutuu ja käyttää hieman aikaa.
Piirroskuva höyhenistä.
Höyheniä voi käyttää hyödyksi perhonsidonnassa.

Vesilintujen tai niiden osien hyötykäytössä tulee kuitenkin huomioida lainsäädännöstä tulevat rajoitteet. Omaan käyttöön voi tehdä perhoja höyhenistä, mutta kaupallista käyttöä mietittäessä tulee huomioida Metsästysasetuksen 31 §:

Riistaeläinten kauppa

Suomessa metsästetyn kanadanhanhen, metsähanhen, heinätavin, allin, telkän, tukkakoskelon, isokoskelon, pyyn, teeren ja metson samoin kuin niiden tunnistettavien osien tai niistä valmistettujen tuotteiden kauppa on kielletty.

Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa säätelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanosta säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 44 §:ssä(19.7.2001/664) (Finlex.fi).

 

Lisätietoa perhoista: www.perhorasia.fi

Pääotsikko: Saaliin hyödyntäminen. Alaotsikot: Käsittely, Hygienia, Monipuolinen käyttö.