Äänet

Vesilinnustajan kannattaa opetella tunnistamaan eri lintulajeja myös niiden äänten perusteella. Korkealla lentävän hanhiparven tai kaislikossa ääntelevän ”riistasorsan” voi tunnistaa, jos äänet ovat tuttuja. Kuitenkin on syytä muistaa, ettei kuultu ääni ole aukoton tunnistus – lähestyvässä lintuparvessa voi olla monen eri lajin yksilöitä. Jos on kuullut esimerkiksi lähestyvässä metsähanhiparvessa rauhoitetun tundrahanhen ääntelyä, metsästäjä osaa olla tarkempana lintujen saapuessa ampumaetäisyydelle. Kaislikossa ääntelevä ”riistasorsa” puolestaan pitää metsästäjän aistit valppaana, sillä lintu voi uida hetkenä minä hyvänsä ampumaetäisyydelle. Äänten osaaminen tekee harrastuksesta yksinkertaisesti mielekkäämmän.

Tunnistamisen mestariksi pääsee kuuntelemalla lajien ääniä ja testaamalla osaamistaan. Kaikkein parasta oppia on, kun käy tarkkailemassa lintuja luonnossa eri vuodenaikoina. Kevät ja kesä ovat erityisen antoisaa aikaa äänten opiskelijalle.

Voit kokeilla alla olevan äänivisan avulla kuinka hyvin tunnet eri lajit. Jos äänten tunnistamisessa on vaikeuksia tai haluat kuunnella niitä yksitellen, voit tehdä sen kuuntelemalla yksittäisten lajien ääninäytteitä.

Tervetuloa äänten maailmaan!

Yleisimpien ”riistasorsien” ääninäytteitä

Sinisorsa

 

Tavi

 

Telkkä

 

Haapana

 

”Merilintujen” ääninäytteitä

Alli

 

Haahka

 

Koskeloiden ääninäytteitä

Isokoskelo

 

Tukkakoskelo

 

Hanhien ääninäytteitä

Metsähanhi

 

Merihanhi

 

Kanadanhanhi

 

Tundrahanhi

 

Valkoposkihanhi

 

Vesilintujen äänivisa (riddle.com)

 

Pääotsikkona Lajintuntemus. Alaotsikkona Biologia, Ääne, Ikä ja sukupuoli