Tunnistaminen

Vesilintujen tunnistaminen voidaan jakaa useampaan syventävään osaan. Metsästäjätutkintoa suoritettaessa oleellista on oppia tunnistamaan eri lajit toisistaan. Vastuulliselle vesilinnustajalle tämä ei kuitenkaan riitä, vaan opiskeltavaa ja harjoittelemista riittää. Vesilinnustajan tulee tuntea eri lajien biologia, lajit myös niiden äänten perusteella ja lisäksi pitäisi erottaa eri ikäiset ja sukupuolta olevat saaliit. Näille sivuille on kerätty kustakin aiheesta tarjolla olevia koulutusmateriaaleja, jotta vesilinnustukseen syventyvät henkilöt löytäisivät ne aiempaa helpommin kaikki yhdestä paikasta.

Metsästettävien sorsalajien tunnistus (youtube.com)

 

Hanhien tunnistaminen (slideshare.net)

 

Tundra- ja taigametsähanhen tunnistaminen, PDF (riista.fi)

Tundra- ja taigametsähanhen tunnistaminen -oppaan kansi, jossa useita hanhia.

 

 

Lintujen tunnistustaulut:

Tunnistustaulut ovat pdf-tiedostoja, jotka on mahdollista tulostaa.

Videoita:

Kirjallisuutta:

Metsästäjän lintuoppaan kansikuva, jossa hanhi uimassa.

Taantuvien vesilintujen tunnistusoppaan kansikuva, jossa sorsa uimassa.

 

Pääotsikkona lajintuntemus. Alaotsikoina biologia, äänet, ikä ja sukupuoli.