I vargens spårstämpel ser man fyra tår som är typiskt för hunddjur. Vargens tass är större än de flesta hundars. Hundarnas spårstämplar är ändå väldigt lika. En enskild spårstämpel är inget pålitligt kännetecken för att kunna särskilja på om det är en varg eller en storvuxen hund. Det lämnar ett större mellanrum mellan trampdynorna i avtrycket efter en varg. Hos en hund är trampdynorna placerade tätare än hos en varg. Längden på en fullvuxen vargtass är 10–11 cm. Baktassen är lite mindre och smalare. Typisk gångart för vargen är trav.

Längden på en fullvuxen vargtass är 10–11 cm. Baktassen är 9-10 cm. Spårstämpeln är inte exceptionellt stor, men i snö kan det se väldingt stor ut. Å andra sidan kan en spårstämpel efter en hund vara lika stor, därför är storleken inte ett tillförlitligt kännetecken.

Vargen identifieras bäst på de långa travstegen och en drivande målmedveten frammarsch.

Huvudregler vid identifiering av spår:

 • En artbestämning görs aldrig utgående från en enskild spårstämpel
 • Följ spårlöpan tillräckligt långt
 • Fäst uppmärksamhet vid följande saker:
  • spårstämpelns storlek och form
  • antal tår och klor
  • steglängd och -bredd
  • hur djupt tassen sjunkit ner i underlaget
  • gångart
  • antalet individer
 • Det är ofta omöjligt att identifiera spårstämplar från fotografier
  • problemen är: måttskalan, fotograferings vinkeln, spårstämplarnas ålder, omständigheter, på foton oftast bara enskild spårstämpel
Anvisning för mätning av stora rovdjursspår. Längden eller bredden mäts från de yttersta tåtrampdynorna.
Bild: Utbildningspaketet för stora rovdjurskontaktpersoner 2017 (Naturresursinstitutet/Finlands viltcentral.

 

Vargens spårstämpel är mer symmetrisk än lodjurs.
Vargens spårstämpel förväxlas lätt förutom med hundspår, även med spår av lodjur. Det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid formen på tårna. Bilder: Utbildningspaketet för stora rovdjurskontaktpersoner 2017 (Naturresursinstitutet/Finlands viltcentral)

Lodjuret spretar ut sina tår för att få en större bäryta på dåligt bärande skare. Den kan också ibland pressa ut sina klor, varvid det i spårstämpeln även kan synas klomärken såsom alltid hos varg.

 

En varglöpa fotograferad från luften. Fäst uppmärksamhet vid det rätlinjiga gångsättet. Foto: Katja Ikonen
Till vänster avtryck av baktassen, till höger avtryck av framtassen. Lägg märke till ”mellanrummet” som finns mellan de yttre tåtrampdynorna. Foto: Juha Kuittinen
Spårstämpel efter en vargunge på hårt underlag. Foto: Reima Ovaskainen
Vargspår på en väg. Foto: Tuomo Turunen
Två vargar har gått i samma spårlöpa ut mot en väg. Foto: Tuomo Turunen
Vargspår i blötsnö. Hagelpatronen som måttskala. Foto: Tuomo Turunen
Spår efter för vargen typisk travgång på en väg. Foto: Tuomo Turunen
På isen av en insjö spåren efter en vargflock. Foto: Reima Ovaskainen.
I vargens spillning ser man ofta hår av bytesdjur. Foto: Katja Ikonen
Vargspillning på en väg. I spillningen syns hår av älg. Foto: Tuomo Turunen
Vargspillning på en väg. Foto: Tuomo Turunen
Vargspillning. Innehållet består nästan enbart av hår. Foto: Tuomo Turunen
Älg dödad av vargar. Foto: Sanna Kokko

 

 

Sidorna har förverkligats i samarbete med: