På den här sidan presenteras spår och spillning efter klövdjur. Det kan ibland vara svårt att skilja på spår från olika klövdjursarter, och vid artbedömningen är det bra att känna till vilka arter som överhuvudtaget förekommer på området. De vanligaste arterna, såsom älg, vitsvanshjort, rådjur och vildsvin, går det emellertid bra att skilja från varandra genom att se närmare på storlek och form på de olika arternas spårstämplar.

En ett och ett halvt år gammal fjolårskalv.

Älgens spår och spillning

Lär dig känna igen älgens spår och spillning.

Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet. Vid utarbetandet av sidorna har använts bland annat texter och bilder i Lumijälkiopas (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä).

Läs mer

Vitsvanshjortens spår och spillning

Lär dig känna igen vitsvanshjortens spår och spillning.

Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet. Vid utarbetandet av sidorna har använts bland annat texter och bilder i Lumijälkiopas (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä).

Läs mer

Rådjurets spår och spillning

Lär dig känna igen rådjurets spår och spillning.

Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet. Vid utarbetandet av sidorna har använts bland annat texter och bilder i Lumijälkiopas (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä).

Läs mer

Skogsrenens spår och spillning

Lär dig känna igen skogsrenens spår och spillning.

Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet. Vid utarbetandet av sidorna har använts bland annat texter och bilder i Lumijälkiopas (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä).

Läs mer

Dovhjortens spår och spillning

Lär dig känna igen dovhjortens spår och spillning.

Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet. Vid utarbetandet av sidorna har använts bland annat texter och bilder i Lumijälkiopas (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä).

Läs mer

Vildsvinets spår och spillning

Lär dig känna igen vildsvinets spår och spillning.

Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet. Vid utarbetandet av sidorna har använts bland annat texter och bilder i Lumijälkiopas (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä).

Läs mer

Mufflonfårets spår och spillning

Lär dig känna igen mufflonfårets spår och spillning.

Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet.

Läs mer