Spår

I mårdens (Martes martes) spårstämpel avtecknar sig fem tår. I spåret efter framtassen avtecknas ofta häldynan. Avtrycket av framtassen är 5–7 cm långt. Spåret efter baktassen är något mindre, och avtrycket av hälen syns sällan. Avtrycket av baktassen är således klart kortare, oftast cirka 5 cm långt. Spårstämpeln efter minken, som är av ungefär samma vikt, är mindre. Mårdens tassar är stora i förhållande till djurets storlek. Därför rör den sig mer obehindrat än minken i djup snö. Mårdens fotsula är hårbeklädd vintertid, vilket gör att de enskilda trampdynorna inte avtecknar sig tydligt i spåret. Mården tar sig fram i språng, och använder sig endast sällan av andra gångarter. Gång är ett långsamt sätt att röra sig, och mårddjurens långa kropp och korta ben inte är naturligt anpassade för galopp. I snöig terräng är spåren efter mård nästan utan undantag parspår. Baktassarna stiger exakt i spåren efter framtassarna. Den ena tassen placeras snett framför den andra, och ibland kan spåren vara placerade nästan i rad. Skrevningen är mycket liten. Steglängden är vanligtvis 50–70 cm, men ibland kan steget vara upp till en meter långt.

Mårdens tassar är stora, och det är tydligt att arten är anpassad till att röra sig i djup snö. Mårdspår påträffas i alla typer av skogar, och arten undviker inte heller bebyggelse. Den rör sig i parsprång, i vilket det ena spåret kan vara placerat helt framför det andra. Minkens spår däremot är ofta mera jämsides. Bredden på spårgropen (9–12 cm) är ofta större än hos minken. På hård skare rör sig mården i olika varianter av språng med fyrspår. Bild: Dick Forsman. Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

I minkens parsprång är spårparet mera jämsides än hos mården. Mården rör sig smidigt i djup lössnö. Kroppen lämnar inga tydliga släpsår, men spårgropen är djup och stor. Minken rör sig inte gärna i lika djup snö som mården. På tunn, bärande skare gör mården fyrspår. Då rör den sig i språng, i vilket baktassarna träffar marken bakom spåren efter framtassarna. I fyrspår är avtrycken efter framtassarna nästan efter varandra, medan baktassarnas skrevning är klart större. Ibland träffar baktassarna marken nästan jämsides, varvid spårställningen påminner om harspår. Spårställningens form varierar beroende på hastighet och steglängd.

Mårdens typiska parsprång. Det ena spåret är nästan helt framför det andra. Mårdens tassar är stora och bär djuret i lössnö. Bild: Tuomo Turunen.
Mårdens gångspår. Bild: Tuomo Turunen.
Fyrspår efter mård på bärande skare. Spåren är iögonenfallande stora (fjr. mink). Bild: Tuomo Turunen
Par- och fyrspår efter mård i snö. Lägg märke till att mården, med sin lätta vikt och breda tassar har hållit sig på snöns ”yta”. Bild: Reima Laaja
En mård har rört sig bortåt till höger på bilden och en hare i riktning mot fotografen till vänster på bilden. Bild: Tuomo Turunen
En mård har rört sig i bildens övre kant mot höger och en hare i bildens nedre kant mot vänster. Bild: Tuomo Turunen

 

Spillning

Mårdens långsmala spillning på en spång. Bild: Tuomo Turunen.
Långsmal spillning. Bild: Tuomo Turunen
Mårdspillning. Bild: Tuomo Turunen.
Mårdspillning. Bild: Tuomo Turunen.

Daglegor

En mårds daglega i snön. Bild: Tuomo Turunen
Mården ligger också ofta i ett ekorrbo. Bild: Tuomo Turunen
Ekorrbo. Bild: Tuomo Turunen
Ekorrbo. Bild: Tuomo Turunen

 

Producerats i samarbete med:

Logo Suomen Metsästäjäliitto ry.  Logo Luonnonvarakeskus.  Logo Suomen riistakeskus.