Spår

Mårdhunden (Nyctereutes procyonoides) har rund kroppsbyggnad och korta ben. Tassarna är, i synnerhet i förhållande till dess vintervikt, små, och bär inte djuret i lössnö. Tassarna är runda, och spårstämplarna är 4–5 cm långa. Framtassen är något större än baktassen. I synnerhet framtassens trampdynor är radialt placerade och i en symmetrisk cirkel, vilket ger ett mycket nätt intryck. Mårdhunden spretar kraftigt med sina tår, vilket ger spårstämpeln den karakteristiska, runda formen.

Mårdhundens spårstämpel är mindre och rundare än rävens. Mårdhundarna rör sig ofta i par. Både i gång och trav är spåren klart mer skrevande än hos räven. Spår efter mårdhund i språng i snö. Bild: Dick Forsman. Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Mårdhunden rör sig oftast i gång eller lugn trav. De korta benen skrevar förhållandevis mycket, vilket gör att skrevningen i lugn trav är iögonenfallande stor. Steglängden är cirka en halv meter. I snön stiger baktassen i allmänhet i spårgropen efter framtassen. Spårlöpan ger intrycket av att slingra sig planlöst. Vid snabbare trav kan travsteget vara upp till 80 cm långt, och skrevningen minskar. Mårdhundens travspår bildar emellertid aldrig ett mjukt slingrande pärlband likt rävens.

Typiskt för mårdhunden är att ett par rör sig tillsammans. Mårdhunden rör sig förvånansvärt ofta i galopp. Dess trav är förmodligen så långsam, att den lätt övergår i galopp för att få upp farten. Galoppspåret kan inte alltid skiljas från spåret efter snabb trav. På bärande underlag kan det ändå uppkomma olika variationer av galoppspår.

Mårdhundens runda spårstämpel. Skillnaderna i storlek och form jämfört med rävens spårstämpel är liten, men mårdhundens spår ger ofta ett nätt intryck Bild: Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.
Mårdhundsspår. Till vänster ett typiskt, runt avtryck efter en framtass, medan avtrycket till höger av baktassen ser mer avlångt ut, delvis beroende på bildvinkeln. Bild: Marko Muuttola

Mårdhunden är rätt klumpig. Den har svårt att röra sig i djup lössnö, och det enda sättet att ta sig fram är i språng. Mårdhundens språngspår är vanligtvis parspår, i vilket baktassarna stiger i avtrycken efter framtassarna. Hoppets längd varierar från 60 centimeter till en meter, till stor del beroende på snödjupet. Spåret kan likna mårdens en aning, men i djup snö syns släpspår efter mårdhundens kropp.

En mårdhunds språngspår som övergår i trav. Bild: Marko Muuttola
Det övre spåret är efter en mårdhund och det nedre efter en grävling. Stövelavtrycket i mitten som jämförelse. Bild: Marko Muuttola

Mårdhunden har sitt bo i ett grottsystem, under stenar eller byggnader. Den kan också hålla till under gårdsbyggnader eller under sommarstugor som används mer sällan. Då kan dess närvaro avslöjas av den stickande lukten. Mårdhunden gräver oftast inte grottsystemet själv, utan använder sig bl.a. av grottsystem som grävts ut av grävlingar. Under den varma årstiden vistas mårdhunden sporadiskt under marken. På vintern, i synnerhet när snötäcket är tjockt och vid minusgrader, kan den tillbringa långa perioder under marken eller byggnader, och knappt vistas ute överhuvudtaget. När vädret är milt och snötäcket sådant att mårdhunden kan röra sig på det, kan den emellertid avlägsna sig från grytet. En sandig ingång till ett gryt och mårdhundsspår kan avslöja att ett grottsystem bebos av en mårdhund. Ofta kan ett gryt bebos av både grävlingar och mårdhundar och vid grytets öppningar kan det finnas spår av båda arterna.

Mårdhunden rör sig ute också vintertid, särskilt vid milt väder, tunt snötäcke och på bärande skare. En sandig ingång till ett gryt kan avslöja att en mårdhund vistas där. Grävlingen rör sig sällan utanför grytet vintertid, men på vårvintern kan också grävlingsspår påträffas vid grytets ingång. Bild: Henri Mutanen
Mårdhundsspår vid grytets ingång. Bild: Henri Mutanen
Ingången till ett grottsystem i sommartid. Bild: Henri Mutanen

Spillning

Likt grävlingen har mårdhunden ett avträde i närheten av grytet. Högen av spillning kan växa sig ganska stor, men oftast är den cirka 30 cm i diameter och 10 cm hög. Mårdhundens spillning är under fem centimeter lång och ett par centimeter tjock. Spillningen innehåller ofta mycket växtdelar, och består ibland nästan enbart av sädeskorn. Den innehåller även hår och ben, men växthalten är oftast stor.

Mårdhundar har ett avträde i närheten av boet. På bilden syns tydligt att mårdhundar har rört sig mellan boet och avträdet. Bild: Marko Mikkola
En mårdhunds eller grävlings avträde kan lätt förväxlas med björnspillning. Det är stora mängder och innehållet är det samma (säd, bär, växtdelar osv.) men spillningskorvens tjocklek avslöjar vem det är som varit framme. I mårdhundens och grävlingens avträde finns både gammal och färsk spillning. Björnens högar består alltid av spillning från en och samma tidpunkt, trots att högen kan vara lika stor. Bild: Utbildningspaket för rovdjurskontaktpersoner 2017 (Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet)
En björns lingonspillning. Observera att i jämförelse med mårdhundens och grävlingens spillning är all spillning lika gammal. Bild: Marko Mikkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producerats i samarbete med:

 

Logo Suomen Metsästäjäliitto ry.  Logo Luonnonvarakeskus.  Logo Suomen riistakeskus.