Mufflonfåret härstammar från Medelhavsöarna och har ihåliga horn. Det anses vara tamfårets stamfader. Vikten är 25–30 kg och mankhöjden 65–75 cm. Baggen har stora, kraftigt böjda horn.

Spår

Mufflonfårets klövspår påminner om fårets. De är emellertid bredare, och klövarna spretar mera än hos fåret. Spårstämpelns längd och bredd är cirka 4–5,5 cm. Baggens spårstämpel är större än tackans. Mufflonfåren rör sig huvudsakligen i gång eller trav, men också i galopp när de blir skrämda. Steglängden är i allmänhet kort, medan stegbredden däremot är stor. Spår efter mufflon kan förväxlas med spår efter rådjur, olika hjortar och vildsvin.

Muflonin jälki on noin tulitikkuaskin mittainen.
Mufflonspår är ungefär lika stora som rådjursspår. Bild: Marko Svensberg
Galoppspår i snö efter ett mufflonfår. Bild: Marko Svensberg
Kaluttu kaatunut lehtipuu lumihangen päällä.
Ett kullfallet träd som mufflon har gnagt på. Bild: Marko Svensberg
Kuori on kaluttu useista lehtipuista.
Lövträd som mufflon har gnagt på. Bild: Marko Svensberg
Lumeen on sulanut makuuksien jälkiä.
Mufflonlegor. Bild: Marko Svensberg

Spillning

Mufflonfårets spillning är cirka 1 cm långa kulor.

Muflonin soikeita papanoita lumella.
Bild: Marko Svensberg

 

 

Producerats i samarbete: