På den här sidan presenteras små rovdjur som tillhör viltarter och invasiva främmande arter samt spår och spillning av arter vilka de lätt kan förväxlas med. Mink, mård, hermelin, småvessla och grävling är mårddjur, som har fem tår på tassen. Ofta syns avtrycken av alla tår också i spårstämpeln. Mårdhund, räv och fjällräv däremot är hunddjur, med fyra tår på tassen. Uttern är ett storvuxet mårddjur. Dess spår kan förväxlas till exempel med spåren efter räv, fjällräv och mink, och därför presenteras arten tillsammans med de mindre mård- och hundarterna.

Räven går på åkern.

Spår och spillning efter räv och fjällräv

Lär dig känna igen rävens och fjällrävens spår och spillning. Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet.

Läs mer
Grävlingen i skogen.

Grävlingens spår och spillning

Lär dig känna igen grävlingens spår och spillning. Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet.

Läs mer
Mården hoppar mellan träd.

Mårdens spår och spillning

Lär dig känna igen mårdens spår och spillning. Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet.

Läs mer
Hermelin på sommaren har brun och vit pälsen.

Spår och spillning efter hermelin och småvessla

Lär dig känna igen hermelinens och småvesslans spår och spillning. Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet.

Läs mer
Illern på snö.

Illerns spår och spillning

Lär dig känna igen illerns spår och spillning. Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet.

Läs mer
Utter på isen.

Utterns spår och spillning

Lär dig känna igen utterns spår och spillning. Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet.

Läs mer
Mårdhundparen.

Mårdhundens spår och spillning

Invasiva främmande arten!

Lär dig känna igen mårdhundens spår och spillning. Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet.

Läs mer
Minken

Minkens spår och spillning

Invasiva främmande arten!

Lär dig känna igen minkens spår och spillning. Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet.

Läs mer