Skogsharens spår och spillning

Lär känna skogsharens spår och spillning. Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet.

Vid utarbetandet av sidorna har använts bland annat texter och bilder i Lumijälkiopas (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä).

Läs mer

Fältharens spår och spillning

Lär känna fältharens spår och spillning. Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet.

Vid utarbetandet av sidorna har använts bland annat texter och bilder i Lumijälkiopas (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä).

Läs mer

Vildkaninens spår och spillning

Lär känna vildkaninens spår och spillning. Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet.

Vid utarbetandet av sidorna har använts bland annat texter och bilder i Lumijälkiopas (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä).

Läs mer

Ekorrens spår och spillning

Lär känna ekorrens spår och spillning. Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet.

Vid utarbetandet av sidorna har använts bland annat texter och bilder i Lumijälkiopas (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä).

Läs mer