Kranium fotograferat ovanifrån.

Kranium från sidan.

Lägg märke till de vassa tänderna, som är specialiserade på jakt och ätande av fisk.