Dalripans (Lagopus lagopus) och fjällripans (Lagopus muta) fötter är fjäderklädda ända ut på tårna. Tårna är korta, men klorna är långa, och spårstämpeln är 4–5 cm lång. Fjädrarna på tårna avtecknas i spårstämpeln, vilket gör att avtrycken av tårna är tjocka och otydliga i konturerna. Dalriporna rör sig vintertid i flockar, som ibland kan bestå av tiotals individer. Efter en stor flock med dalripor påträffas stora fält med spår runt födoplatserna. Dalripan lever i utkanterna av myrar och på steniga fjällområden. Fjällripan är en verklig fjällfågel, som inte ens under vintern kommer ner från kalfjället i någon större utsträckning. Dalripans och fjällripans spillning påminner om orrens.

Hönsfåglarnas spårstämplar är sinsemellan mycket likadana till formen. Arterna skiljer sig från varandra i fråga om storleken, men vid identifieringen måste man också ofta beakta livsmiljön och fåglarnas födokällor. Bild: Dick Forsman. Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.
Spårlöpa efter dalripa i snö. Bild: Juha Tiainen
Spårlöpor i snön. Bild: Juha Tiainen
Spårlöpa efter dalripa i mjuk snö och spår efter vingpennor i snön. Bild: Juha Tiainen
Dalripan har sk. snöskor, dvs. tårna är fjädertäckta. Fjädrarna bär fågeln bättre på snön och skyddar mot kylan. Fjädrarna lämnar avtryck i dalripans spårstämpel och gör att den ser suddig ut.
Bild: Juha Tiainen
Måltidsrester. Bild: Juha Tiainen
En dalripa har släpat fötterna i snödrivan. Bild: Juha Tiainen
Dalripans spillning ser ut som långa korvar. Bilder: Juha Kuittinen.

 

 

Producerats i samarbete med:

Logo Suomen Metsästäjäliitto ry.  Logo Luonnonvarakeskus  Logo Suomen riistakeskus