Observera att det ofta är omöjligt att avgöra vem som har gjort ett spår endast utifrån ett fotografi. Det lönar sig att följa spåret till exempel en bit bakåt i terrängen. Djurens sätt att röra sig och antal individer i en grupp varierar mellan olika arter.

Om du upptäcker spår efter stora rovdjur i terrängen, dvs. björn, varg, lodjur eller järv, ska du anmäla din observation till rovdjurskontaktpersonen i den lokala jaktvårdsföreningen. Kontaktuppgifter till rovdjurskontaktpersonerna (riista.fi).

Björnen går i skogen.

Spår och spillning av stora rovdjur

Bekanta dig med spår och spillning efter stora rovdjur i terrängen. Sidorna har förverkligats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet.

Man har använt sig av bland annat texter och bilder i Snöspårguiden (Wikman, M: 2005:Lumijälkiopas Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä) vid förverkligandet av webbsidan.

Läs mer

Hönsfåglarnas spår och spillning

Lär dig känna igen hönsfåglarnas spår och spillning. Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet. Vid utarbetandet av sidorna har använts bland annat texter och bilder i Lumijälkiopas (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä).

Läs mer

Spår och spillning efter små rovdjur

Lär dig känna igen spår och spillning efter små rovdjur och utter. Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet. Vid utarbetandet av sidorna har använts bland annat texter och bilder i Lumijälkiopas (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä).

Läs mer

Spår och spillning efter harar och ekorre

Lär känna spår och spillning efter harar och ekorre. Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet. Vid utarbetandet av sidorna har använts bland annat texter och bilder i Lumijälkiopas (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä).

Läs mer

Spår och spillning efter hjortdjur, vildsvin och mufflon

Lär dig känna igen klövdjurens spår och spillning. Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet. Vid utarbetandet av sidorna har använts bland annat texter och bilder i Lumijälkiopas (Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä).

Läs mer