I förhållande till sin storlek har järven stora tassar. I spårstämpeln syns tydligt fem tår som är typiskt för mårddjur. Framtassens stämpel är 12–16 cm i längd. Förutom mellanfotsdynan syns det ofta i spårstämpeln två mindre dynor. Under vintern är järvens fotsulor behårade, varvid spårstämpeln ser otydlig ut även i bra snöförhållanden. I baktassens spårstämpel syns inte hälen, och spårstämpeln är bara 8–10 cm lång.

Klorna och den femte tån inte nödvändigt syns på hårt underlag. Då kan man ta miste och blanda ihop järvers spår med lodjurets eller vargens.
En enstaka spårstämpel efter järv kan se mycket annorlunda ut i olika snöförhållanden. Foto: Stora rovdjurskontaktpersonernas utbildningspaket 2017 (Naturresursinstitutet/Finlands viltcentral)

Framtassen är 12-16 cn lång, baktassen 8-10 cm lång.

Anvisning för mätning av stora rovdjursspår.
Stora rovdjurskontaktpersonerna använder sig av sättet att mäta spår som syns på bilden.
Längden eller bredden mäts från de yttersta tåtrampdynorna. Spårens yttre kanter kan vara betydligt större i diameter än det här. Bild: Stora rovdjurskontaktpersonernas utbildningspaket 2017 (Naturresursinstitutet/Finlands viltcentral)
Spårstämplan är lika stor som mannens hand.
I förhållande till sin storlek har järven stora tassar. I spårstämplarna ser man tydligt avtrycken efter fem tår som är typiska för mårddjur. Foto: Sami Ristaniemi
Spår i lera efter järv. Fem tår syns tydligt i spårstämpeln. Foto: Tuomo Turunen
Då marken är bar hittar man inte spår lika lätt som under vintern. Här har järven lämnat spår vid en myr. Foton: Katja Ikonen

Järven ändrar smidigt sin spårställning beroende på förhållande och situation. Foto: Tuomo Turunen
Järven rör sig nästan uteslutande i språng, och efterlämnar en vacker mårdliknande parspårig löpa. Foto: Tuomo Turunen
Lätt galopp. Foto: Sami Ristaniemi
På en väg syns spårtecken i galopp efter järv. Foto: Tuomo Turunen
Rask galopp på skare. Foto: Juha Tiainen
Järven har rört sig i gång, i mjuk snö. Foto: Tuomo Turunen
En lite otydligare spårstämpel i blidsnö. Foto: Juha Tiainen
Järven förflyttar sig gärna längs med färdiga spår. Här har järven rört sig längs ett skidspår. I förgrunden en urinmarkering. Foto: Tuomo Turunen
Järven har förflyttat sig i djup snö. Foto: Juha Tiainen
En lite äldre spårlöpa, som vinden har svept igen. Foto: Juha Tiainen
Järvspår på vårens bärande skare. Foto: Juha Tiainen
Galoppspår på hård skare. I en del spårstämplar syns avtrycken av alla fem tår. Foto: Juha Tiainen
När man fotograferar spår är det bra att bredvid ett enskilt spår och/eller spårlöpa placera något föremål som indikator för måttskalan. Den batteridrivna borrmaskinen på bilden ger en måttskala för att uppskatta storleken av den enskilda spårstämpeln och borren för att uppskatta längden mellan spårstämplarna. Foto: Tapio Luuri
Vid korta stegavstånd kan spårstämpeln ändras till trespårigt. Den andra bakfoten träffar då i motsatt sidas framfot. Foto: Reima Ovaskainen
Järven har förflyttat sig då det varit töväder. Spårstämpeln har frusit till och ovanpå har det kommit lite nysnö. Foto: Sami Ristaniemi
I mitten, spår av järv. Foto: Sami Ristaniemi
Järvens markering. Foto: Tuomo Turunen
Järvens markering i plogvallen. Foto: Tuomo Turunen

 

 

Sidorna har förverkligats i samarbete med: