Hönsfåglar indelas i skogslevande och åkerlevande. Till skogshönsfåglar hör orre, tjäder, dalripa och järpe. Åkerhönsfåglar är rapphöna och fasan. Vid identifieringen av arterna är det bra att förutom bedömning av spårens storlek också ha en viss kännedom om livsmiljön, dvs. om spåren är i skogen eller på en åker. Denna uppgift är emellertid inte vattentät, eftersom fasaner också rör sig i skogsbryn och skogsdungar och orrar kan spela även på åkrar.

Tjädertuppen har en bred, solfjäderliknande stjärt.

Tjäderns spår och spillning

Lär dig känna igen tjäderns spår och spillning. Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet.

Läs mer
Orrtuppen har vita längsgående ränder på vingens ovansida.

Orrens spår och spillning

Lär dig känna igen orrens spår och spillning. Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet.

Läs mer
Järpen är den minsta skogshönsfågeln.

Järpens spår och spillning

Lär dig känna igen järpens spår och spillning. Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet.

Läs mer
Dalripans höstdräkt har fläckar och rödbruna eller gulaktiga toner.

Dalripans spår och spillning

Lär dig känna igen dalripans spår och spillning. Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet.

Läs mer
Fasanen har långa stjärten.

Fasanens spår och spillning

Lär dig känna igen fasanens spår och spillning. Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet.

Läs mer
Rapphönan har en mörkbrun fläck på buken.

Rapphönans spår och spillning

Lär dig känna igen rapphönans spår och spillning. Sidorna har producerats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet.

Läs mer