Under vintern betar orrarna (Lyrurus tetrix) i första hand i björkar. De rör sig i flock, också när de vistas på marken. Orrtupparna bildar flockar under vintern i större utsträckning än orrhönorna. Under goda år kan tupparna samlas i flockar med hundratals individer som betar i björkarnas toppar. Hönorna rör sig oftare ensamma eller i små honflockar.

Spår

Orrens spår är klart mindre än tjädertuppens och tjäderhönans. Spårstämpelns längd är 8–9 cm. Orrtuppens spårstämpel är större än orrhönans, men det är ofta svårt även för en erfaren jägare att identifiera könet utifrån storleken på spårstämpeln. För att skilja orrens och tjäderns spår från varandra är det bra att förutom storleken på spårstämplarna också observera livsmiljön där spåren har påträffats. Orrspår påträffas vanligtvis vid kanterna av öppna fält.

Hönsfåglarnas spårstämplar är sinsemellan mycket likadana till formen. Arterna skiljer sig från varandra i fråga om storleken, men vid identifieringen måste man också ofta beakta livsmiljön och fåglarnas födokällor. Bild: Dick Forsman. Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Hönsfåglarnas spårstämplar är sinsemellan mycket likadana till formen. Arterna skiljer sig från varandra i fråga om storleken, men vid identifieringen måste man också ofta beakta livsmiljön och fåglarnas födokällor.

Orrtupparna samlas på de traditionella spelplatserna redan under midvintern. Trots att de ännu inte spelar i egentlig mening, rör de sig mycket på marken på spelplatsen. Snön är bärande för fåglarna, trots att den är mjuk. Bild: Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.
En orre har landat i en grop och vid uppfloget har vingarna lämnat spår i snön. Bild: Tuomo Turunen.

Orrarna övernattar i snögrottor alltid när snöförhållandena tillåter. De övernattar ofta på öppna områden och dyker från flykten rakt ner i snön, där de gräver en tunnel som är en till två meter lång.

I snön syns tydliga spår efter en orres vingar och stjärt. Bild: Tuomo Turunen.

Orrarna söker sig ofta till snögrottorna i flockar. På botten av snögropan finns en hög med spillning, som täcks av grönt, rinnande sekret från blindtarmen.

.

Spillning

Orrens spillning är väldigt likadan som tjäderns, men mindre till storleken. Bild: Tuomo Turunen

 

 

Producerats i samarbete med:

Logo Suomen Metsästäjäliitto ry.  Logo Luonnonvarakeskus.  Logo Suomen riistakeskus.