Spår efter järpe (Bonasa bonasia) påträffas i täta skogar. Järpen vågar sig endast sällan ut på öppna områden. Den lever hela sitt liv inom ett litet hemområde, där det utan undantag finns en tät grandunge, i vilken järpen söker skydd vid en hotande fara. Järpen lever hela året ensam eller i par, och därför påträffas spåren också ett och ett.

Spår

Spårstämpeln är ungefär 5 cm lång. Järpens steg är i genomsnitt något längre än orrens, vilket beror på att järpen regelbundet rör sig i korta ruscher. Steglängden är i snitt cirka 25 cm. Likt övriga hönsfåglar kan också järpen göra en snögrotta, i vilken den söker skydd mot kylan.

Hönsfåglarnas spårstämplar är sinsemellan mycket likadana till formen. Arterna skiljer sig från varandra i fråga om storleken, men vid identifieringen måste man också ofta beakta livsmiljön och fåglarnas födokällor. Bild: Dick Forsman. Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.
Gångspår efter järpe. Bild: Tuomo Turunen
Spår efter järpe och ekorre. Bild: Tuomo Turunen
Spår efter järpe i lugn gång i blötsnö. Järpen har rört sig långsamt, eftersom stegen är korta. Järpen rör sig ofta aningen oroligt på marken, varvid steget är avsevärt längre. Bild: Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

 

Spillning

Vintertid består järpens föda nästan enbart av alhängen, vilket också syns tydligt i spillningen. Spillningen är drygt 1 ½ cm lång och ungefär 7 mm tjock. I den ena änden syns ofta en vit kalkfläck.

 

Producerats i samarbete med:

Logo Suomen Metsästäjäliitto ry.  Logo Luonnonvarakeskus  Logo Suomen riistakeskus.