Bäverkranium.

Bäverkranier fotograferade från sidan. Lägg märke till de långa, kraftiga mejseltänderna.

Bäverkraniun, ungefär 12 cm lång.

Bäverkranium, 14 cm lång.

Bäverkranier avbildade uppifrån.

Bäverkranium.