Här kan du se fotografier av olika viltarters kranier. Kranierna har kokats, varefter köttet har avlägsnats. Slutligen har de blekts med en väteperoxidlösning.

Observera att bilderna visar fullvuxna individers kranier. Individer av olika ålder, kön och storlek har olika stora kranier. Måtten på bilderna anger således endast storleken på den enskilda vuxna individens kranium. Övriga artspecifika kännetecken gäller dock oberoende av individ.

Vid jämförelse av bilderna framkommer också skillnaderna mellan olika arters kranier. I synnerhet tänderna skiljer sig åt, beroende på artens anpassning till en viss typ av föda.

Nere på sidan finns en identifieringstest, som du kan använda för att testa dina kunskaper i artidentifiering.

Gråsäl

Se här bilder på kranier från gråsäl.

Se bilder

Kranier från små rovdjur

Se här bilder på kranier från små rovdjur.

Se bilder

Bäverkranium

Se här bilder på bäverkranier.

Se bilder

Kranier från stora rovdjur

Se här bilder på kranier från stora rovdjur.

Se bilder

Kranietest

Med hjälp av frågesporten kan du testa dina kunskaper i att känna igen olika arters kranier.

Gå till frågesporten (riddle.com)