Spår

Grävlingens (Meles meles) spår hör till de däggdjursspår som är lättast att identifiera i vår natur. Grävlingens spårstämpel påminner om ett litet björnspår. I spåret syns oftast avtrycket av fem tådynor. Mellanfotsdynan är stor. Framtassens avtryck är cirka 5 cm långt, och baktassens en halv centimeter kortare. Ibland syns avtrycket av hälen och häldynan i spårstämpeln. Då är framtassens avtryck nästan 7 cm långt. Klorna på framtassarna är långa, ungefär dubbelt så långa som på baktassarna.

Vid gång stiger grävlingen med korta steg och framtassarna inåtvända. Grävlingens gång är långsam, och när den ökar farten övergår den i trav. På bärande underlag stiger baktassen framför avtrycket av framtassen och framtassen är riktad framåt. Grävlingen är för knubbig för att galoppera, vilket gör att den använder tre- eller fyrspårigt språng vid flykt. Bild: Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.
I grävlingens spårstämpel avtecknas tydligt fem tår. Bild: Viivi Skogberg
I det mittersta spåret syns tydligt avtrycken av de för grävlingen typiska, långa klorna. Bild: Viivi Skogberg

Snöspår efter grävling kan påträffas när den första snön faller på hösten, och på våren i de sista drivorna eller snöslasket. Grävlingen är i allmänhet långsam i rörelserna, men ändå inte klumpig. Vid gång stiger grävlingen ofta med baktassen framför avtrycket efter framtassen. När den rör sig i lugn takt går den med tårna inåt. De korta benen på den kraftiga kroppen skrevar. Steglängden vid gång är ungefär en halv meter, och spårets skrevning är iögonfallande stor.

Grävlingsspår påträffas sällan i snö. Bild: Marko Muuttola
I det övre spåret avtecknas tydligt endast fyra tåavtryck, i det nedre spåret alla fem. Bild: Marko Muuttola
Spår efter räv och grävling, sett från vänster till höger. Bild: Juha Tiainen

Ett grottsystem som bebos av en grävling känns igen på de tydliga gångstigarna och den utforslade jorden. Ibland kan det finnas stora högar med jord utanför en ingång, så att det har bildats en upphöjning. Grävlingen rengör sina grottsystem. I närheten av en ingång kan man hitta högar med torkat gräs eller liknande, som grävlingen har använt som underlag.

Ett gryt som bebos av en grävling kan kännas igen på de tydliga gångstigarna och den utforslade jorden. Bild: Henri Mutanen
I ett gryt som en grävling har grävt bor oftast också mårdhundar. Bild: Marko Mikkola

Spillning

I närheten av grytet gör grävlingen ett avträde i form av en grund grop, där den lämnar sin spillning. Runt gropen kan man ofta hitta grävlingshår, som är ljusa med mörk topp. Spillningen, som påminner om rävens, är cirka 10 cm lång, med avsmalnande spiralform i ena änden. Spillningens konsistens varierar beroende på födan.

En mårdhunds eller grävlings avträde kan lätt förväxlas med björnspillning. I avträdena finns emellertid både äldre och färskare spillning. Det är stora mängder och innehållet är det samma (säd, bär, växtdelar osv.) men spillningskorvens tjocklek avslöjar vem det är som varit framme. Bild: Utbildningspaket för rovdjurskontaktpersoner 2017 (Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet)
Grävlingsspillning, med synliga inslag av lingon. Bild: Utbildningspaket för rovdjurskontaktpersoner 2017 (Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet)
Spillning med synliga rester av hår, bär och insektsdelar. Bild: Henri Mutanen

 

 

Producerats i samarbete med:

Logo Suomen Metsästäjäliitto ry.  Logo Luonnonvarakeskus.  Logo Suomen riistakeskus.