Björnen är en hälgångare. I spåren efter både fram- och baktass avtecknas fem tår. Man ser sällan spår av björn på snö. Då marken är bar kan man stöta på spår t.ex. vid skogsbilvägarnas vägrenar och i diken. Björnspår påminner väldigt mycket om grävlingens, men är betydligt större än det. Den vanligaste gångarten är gång. Björnens rörelser är vanligen stillsamma och den travar och galopperar mera sällan än övriga djur.

Anvisning för mätning av stora rovdjursspår. Björnens framtassens bredd mäts från den yttre kanten av mellanfotsdynan.
Bild: Stora rovdjurskontaktpersonernas utbildningspaket 2017 (Naturresursinstitutet/Finlands viltcentral)
Björnspåren mätas från den yttre kanten av mellanfotsdynan. Tassu godkänner mätningar med en halv centimeters noggrannhet men man kan avrunda till närmaste jämnt tal.
Modellbilder på hur man mäter spår. Foto: Utbildningspaketet för stora rovdjurskontaktpersoner 2017 (Naturresursinstitutet/Finlands viltcentral.

Björnens spårsstämpel är så stor, att man inte kan ta miste på arten. Gång är björnens mest vanliga gångart. På bärande skare stiger baktassen förbi framtassen.

Enskild spårstämpel. Foto: Markus Ahponen
Enskild spårstämpel i tösnö. Foto: Tapio Luuri
Spårstämplar i sand efter en björnhona med unge. Foto: Olavi Ehrukainen
Spårstämplar efter en stor björn på en väg. Foto: Petri Vartiainen.
Spårstämplar efter björn på en mjukare väg. Foto: Markus Ahponen
Spår efter en fullvuxen björn på vårvinterns hårda skare. Foto: Tuomo Turunen
Spår efter en björnhanne i djupare snö. Foto: Tuomo Turunen
Spårstämplar efter en stor björn på en snöskoterled. Foto: Tuomo Turunen
Björnen har kommit upp ur ett vattenfyllt dike och korsat vägen. Foto: Markus Ahponen
Björnen har under försommaren dödat en älg och täckt den med mossa. Foto: Tuomo Turunen
Björnen har brutit av unga tallar då den kommit ut från sitt ide. Foto: Tuomo Turunen
Björnen gillar barrträdlöparens larver som finns under tallstubbarnas bark. Foto: Tuomo Turunen
Märken efter björnens klor på trädet. Foto: Katja Ikonen
Björnen har böjt ner en asp. Under försommaren äter björnarna mycket färska asplöv. Foto: Tuomo Turunen
Björnen har böjt ner en asp över vägen . Foto: Tuomo Turunen
Björnen har letat efter barrträdlöparens larver. Ringen på trädets yta är larvens puppskal. Foto: Tuomo Turunen
Björnen har rivit en stubbe. Ofta kan det vara en spillkråka eller en grävling som varit i farten och demolerat stubbar. Foto: Sanna Kokko.
Stubbe som söndrats av björn. Foto: Katja Ikonen
Björnens vinteride i en förmultnad myrstack. Foto: Tuomo Turunen
En av björnen iordningställd ”vårvinterbädd av kvistar”. Foto: Tuomo Turunen
Björnens vinteride. Foto: Tuomo Turunen
Björnens daglega. Foto: Sanna Kokko
Daglega. Foto: Sanna Kokko
Hunden har hittat en daglega. Foto: Sanna Kokko.
Spillningshög. Foto: Katja Ikonen Björn
Björnspillning på en väg under högsommaren. Foto: Tuomo Turunen
Björnens spillning som innehåller lingon-/rönnbär längs vägen. Foto: Tuomo Turunen
Björnspillning som innehåller bär på en väg. Foto: Tuomo Turunen
Björnspillning på en väg. Foto: Tuomo Turunen
Spillningshög efter en björn. Foto: Sanna Kokko

 

 

Sidorna har förverkligats i samarbete med: