Talvella teeret (Lyrurus tetrix) ruokailevat etupäässä koivuissa. Ne liikkuvat parvissa ja käyvät myös maassa yhdessä. Teerikukot muodostavat parvia talvisin suuremmassa määrin kuin kanat. Kukot voivat hyvinä vuosina lyöttäytyä satapäisiksi tokiksi, jotka ruokailevat koivujen latvaosissa. Naaraat kulkevat useammin yksikseen tai pienemmissä naarasparvissa.

Jäljet

Teeren jälki on selvästi pienempi kuin metson ja koppelon. Jälkipainalluksen pituus on 8-9 cm. Teerikukon jälki on suurempi kuin teerikanan, mutta sukupuolen tunnistaminen jäljen koosta on usein epävarmaa ja vaikeaa harjaantuneellekin metsästäjälle. Teeren ja metson jälkien erottamisessa toisistaan auttaa jälkien koon lisäksi myös elinympäristön havainnoiminen, mistä jäljet ovat löytyneet. Teeren jälkiä tapaa tavallisesti aukean laidoissa.

Kanalintujen jälkipainallukset ovat muodoktaan hyvin samankaltaisia. Lajit eroavat koon suhteen, mutta tunnistamisessa on otettava huomioon eläinympäristö ja lintujen ruokailutähteet.
Kuva: Dick Forsman. Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.
Teeren soidinjälkiä lumihangella.
Teerikukot kerääntyvät perinteisille soidinpaikoilleen jo keskitalvella. Vaikka ne eivät vielä varsinaisesti soi, ne kulkevat paljon maassa soidinpaikalla. Pehmeäkin hanki kantaa lintuja hyvin. Kuva: Wikman, M. 2005: Lumijälkiopas. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.
Teeren kieppi lumihangessa.
Teeri on laskeutunut kieppiin ja lähtenyt lentoon jättäen siivenjäljet hangelle. Kuva: Tuomo Turunen.

Teeret yöpyvät kiepeissä aina kun lumiolot sallivat. Ne yöpyvät usein aukealla ja sukeltavat suoraan lennosta lumeen kaivaen metrin tai parin pituisen tunnelin laskeutumispaikasta, eli kiepin.

Kiepin suulla näkyy lumen pinnalla siipien ja pyrstön jäljet.
Hangelle on jäänyt selvät teeren siipien ja pyrstön jäljet. Kuva: Tuomo Turunen.

Teeret menevät usein kieppiin parvissa. Kiepin pohjalta löytyy ulostekasa, jossa päällimmäisenä on juokseva vihreä umpisuoliuloste.

Jätökset

Vaaleanruskea ulostekasa hangella.
Teeren uloste on hyvin samanlainen kuin metsolla, mutta kooltaan se on pienempi. Kuva: Tuomo Turunen

 

 

Toteutettu yhteistyössä:

Logo Suomen Metsästäjäliitto ry.  Logo Luonnonvarakeskus.  Logo Suomen riistakeskus.