Utbildning för 18 år fyllda personer som avlagt jägarexamen, betalat jaktvårdsavgiften och är nya inom jakthobbyn.

Innehållet i utbildningen för nya jägare

  • Inledande möte och utbildning i jaktföreningsverksamhet
  • Utbildningen ABC för jaktskytte
  • Jaktdag
  • Utbildning i viltvård

Under utbildningen får deltagarna grunderna i åtminstone jaktföreningsverksamhet, övning i jaktskytte, viltvård och jakt i praktiken. Utbildningshelheten går under namnet Utbildning för nya jägare och det rekommenderade priset är 150–200 euro/deltagare.

Utbildningsanordnarna kan lägga till frivilliga tilläggsämnen till utbildningen, varvid priset för utbildningen kan vara högre än det rekommenderade priset. Tilläggsämnena kan innehålla till exempel:

  • Introduktion i skjutprov
  • Introduktion i jakthundar
  • Vilthantering
  • Flera jaktdagar
  • Övning på skjutbana efter ABC

Anmälningar

Utbildningarna för nya jägare (från och med våren 2023) samt andra utbildningar ordnade av jaktvårdsföreningarna hittar du under  viltförvaltningens evenemangsök (riista.fi)

Information om utbildningarna ges också på de här sidorna när tidpunkterna fastställts.

Högst tolv personer kan delta i en utbildning. En större deltagarmängd skulle höja utbildningens pris avsevärt och försvåra ordnandet av jaktdagar.

Om du är under 18 år kan du delta i utbildningarna ABC för jaktskytte (metsastajaliitto.fi) eller läsa om Finlands jägarförbunds ungdomsarbete (metsastajaliitto.fi).

Utbildaren övervakar lärlingens hagelskytte på skjutbanan.
Utbildningen ABC för jaktskytte är en viktig del av utbildningen för en ny jägare. Efter undervisningen på skjutbanan är det bra att fortsätta med en jaktdag. Foto: Finlands Jägarförbund rf.

Vem ordnar utbildningen

Jaktvårdsföreningarna organiserar ordnandet av Utbildning för nya jägare inom sina egna verksamhetsområden eller i samarbete med grannföreningar. Vid ordnandet av jaktdagar samarbetar föreningarna bland annat med de lokala jaktsällskapen.

Informationsmöte för jaktvårdsföreningar ordnas på Teams den 20 mars 2023 kl. 16 – 16.45 (på finska).

Deltagarlänk:  Anslut till mötet genom att klicka här

Bakgrunden till utbildningen

Allt fler som blir intresserade av jakt saknar tidigare kontaktyta till hobbyn. Därför saknar också allt fler nya jägare konkreta möjligheter att efter avlagd jägarexamen skaffa sig mer grundläggande färdigheter och kunskap om jakt.

Ungdomsverksamheten inom jakt utförs förtjänstfullt på många ställen, vilket gör att unga nya jägare har relativt goda möjligheter att öva de färdigheter som behövs vid jakt. För personer som inleder jakthobbyn i vuxen ålder har det inte funnits motsvarande möjligheter. Avsikten är att svara mot den ökade efterfrågan genom att erbjuda utbildningshelheten för nya jägare.

Utbildningshelheten har planerats i samarbete mellan Finlands Jägarförbund och Finlands viltcentral. Behovet av utbildningen samt hur den fungerar har testats runt om i landet i samarbete mellan flera jaktvårdsföreningar och jaktsällskap. Den utbildningshelhet som tagit form i samband med pilottesten är från och med år 2023 tillgänglig som en utbildningsform som koordineras av jaktvårdsföreningarna.

Utbildningshelheten ger en möjlighet att få en praktisk introduktion i jakthobbyn och komma i gång med hobbyn oberoende av bakgrund. Samtidigt ges möjlighet att bekanta sig med aktörerna i det egna området.

Målet är att en ny jägare som har gått utbildningen ska ha fått tillräckliga praktiska grunder för jakthobbyn för att själv kunna utveckla sin hobby och sitt kunnande. Målet är också att deltagandet i utbildningen ska ge deltagarna en tro på att det i fortsättningen ska vara lättare att utöva hobbyn till exempel genom de nya kontakter som knyts under utbildningen. Tröskeln kan vara lägre att bege sig ut på jakt, kanske till och med lite längre bort, med en person som man blivit bekant med under utbildningen.

En flytande minkfälla med skyddskåpa.
I utbildningen för nya jägare ges undervisning i olika praktiska frågor, som man har hjälp av då man utövar jakt och viltvård. På bilden en minkfälla monterad på flytande underlag. Foto: Tero Salmela.