Den grundläggande avsikten med jakt är att få ett byte. I lagen definieras jakten som verksamhet som bedrivs i fångstsyfte.

Utövandet av jakten regleras ofta genom olika förordningar, såsom genom jaktlagen och jaktförordningen. Jägaren måste aktivt följa med de förändringar som sker i lagstiftningen, för nu som då ändras många förordningar. Det viktigaste är, att känna till de grundläggande sakerna i lagstiftningen som finns i Handbok för jägare eller i dess webbkurs. Jägaren måste därtill, särskilt noggrant sätta sig in i de jakttider som är i kraft i frågavarande år för olika viltarter samt aktuell lagstiftning som hör till de fångstmetoder eller de fångstanordningar som man själv använder vid utövandet av sin hobby.

Här finner du länkar till aktuella förordningar angående jakt samt information om förordningarnas kommande förändringar.