Vaktjakt betyder att jägaren väntar att viltet kommer antingen till dess naturliga eller en arrangerad matplats. Jakten kan också ske genom att man väntar på djuret vid dess naturliga stråk. Den här jaktformen kräver att jägaren känner viltets vanor och att terrängen i jaktområdet är bekant. Jägaren måste veta från vilket håll viltet antagligen kommer till området och utgående från det sätta sig att vakta inom skotthåll.

Genom att granska de spår som viltet lämnar, som till exempel spår av födosök, spår och spillning, kan du sätta dig in i bytesdjurets vanor. Genom att i förväg undersöka terrängen, kan du avgöra djurets möjliga färdriktning och på så vis förbereda den plats där du sätter dig att vänta, antingen invid stigen eller i närheten av matplatsen. Vid jakt på däggdjur väljs platsen i allmänhet utgående från vindriktningen, så at inte människovittringen kan nå bytesdjuters näsborrar. Vid jakt på rovdjur är det säkrast att i den här jaktformen placera sig i sidovind.

Vitsvanshjort på en utfodringsplats, jägaren i kojan.
Jägaren siktar på vitsvanshjortar från kojan vid utfodringsplatsen. Kalv i siktet. Foto: Hannu Huttu

Vid vaktjakt är det viktigt att försöka smälta in i terrängen. Det går att jaga på marknivå, men genom att placera sig högre än terrängen ökar förutsättningarna att få ett byte. Om du sitter uppe i ett torn eller liknande förs vittringen längre bort med vinden. Uppifrån har du också bättre överblick över terrängen och djuren har sämre möjlighet att upptäcka dig. Även jaktsäkerheten förbättras, när rikoschettfaran minskar.

Fåglar upptäcker lätt jägarens rörelser, i synnerhet om ansiktet och händerna är bara. Handskar och ansiktsskydd förbättrar möjligheten att få ett byte.

Vaktjakt sker främst på små hjortdjur som till exempel rådjur och vitsvanshjort, samt på hare och små rovdjur. Sjöfåglar och duvor jagas vanligen på matplatser och längs färdstråk. Också bävrar jagas genom att jägaren vaktar vid deras matplatser.

Selektiv jakt

Jakt som sker genom att jägaren sitter på vakt ger tid att i lugn och ro välja ut en lämplig bytesindivid. Det finns också tillräckligt med tid för att avfyra ett korrekt viltskott. Skjutavståndet beror på vilket vapen som används. Vid användning av hagelgevär är avståndet maximalt 35 meter och med kulgevär är ett bra skjutavstånd omkring 70 meter.

Jaga med måtta

Vid all jakt är det viktigt att komma ihåg att det ät måttlighet som gäller. Viltstammarna måste beskattas i enlighet med principerna för hållbar jatk. I synnerhet jakt som sker vid en utfodringsplats som upprätthålls av jägare kan medföra att djurstammar som kommer från ett stort område beskattas för kraftigt.