En jägare måste ha god kännedom om de arter som hen jagar. För att kunna identifiera olika arter och skilja dem från liknande arter som är fridlysta, eller från andra jaktbara arter, krävs erfarenhet. Redan innan man avlägger jägarexamen måste man skaffa sig goda grundläggande kunskaper. Förutom artens utseende är det bra att också lära sig hurdan miljö den vanligtvis förekommer i och hur den beter sig. Det viktigaste är att komma ihåg att ett viltskott ska avfyras endast när djuret med säkerhet har identifierats som ett tillåtet byte. Det viktigaste att komma ihåg är, att ett viltskott avlossas först då man med säkerhet har identifierat djuret som lovligt och att det är möjligt att avlossa ett direkt dödande skott. Man bör känna till sin egen skjutskicklighet samt artkännedomskunskap och agera i enlighet med dessa. Man behöver aldrig ångra ett skott som inte avlossades!

En jägare måste utveckla och upprätthålla sitt kunnande i artkännedom under hela jägarkarriären. Det lönar sig att öva identifiering av olika arter genom att granska fåglar och däggdjur i naturen året om. Särskilt noggrant lönar det sig att iaktta arterna som förekommer på de egna jaktområdena.

Artkännedomsvideor

Snöspårsguide

Artkännedomsmaterial