Den etiska grundregeln för jakt är att i sin helhet ta vara på det byte man får. Av den orsaken är det bra att lära sig att själv tillreda läckra vilträtter – från början till slut. Tillredningen av högklassig viltmat börjar med korrekt byteshantering och avslutas med att delikatessen serveras på tallriken.

I en jägares hushåll avnjuts årligen mångsidiga och varierande viltdelikatesser. Huvuddelen av bytet tillreds inom jägarens närmsta krets, och endast en liten del av köttet säljs i butiker eller restauranger. Det byte som en enskild jägare får är oftast i så liten mängd att hen helst njuter av det vid det egna matbordet. Jägaren kan fritt använda sig av sitt byte i det egna hushållet.

Videor om hanteringen av bytet