Fångstmetoder kan grovt indelas i passiva och aktiva metoder. Passiva fångstmetoder är till exempel fångst med fällor och saxar. Då gillrar jägaren fångstredskapet i terrängen och deltar inte själv aktivt i den situationen då djuret fångas. Passiva fångstmetoder möjliggör jakt utan jägarens närvaro. På så vis upprätthålls jakteffektiviteten oberoende av tiden på dygnet. Passiva metoder är viktiga till exempel för förverkligandet av en effektiv och kontinuerlig fångst av små rovdjur.

Det finns många olika fångstredskap och -metoder. Vilka som ska användas styrs av viltarternas områdesvisa förekomst och mängd. Olika jägare har också olika tycke och smak. Det vanliga är att den som har fått jaktkort börjar med att jaga en viss art och använder en eller högst två fångstmetoder. Så småningom kan hobby utvecklas till att omfatta flera arter och olika fångstmetoder blir bekanta.

Läs mer och se videor om olika fångstmetoder och fångstredskap. På sidorna hittar du också konstruktionsritningar på fällor och saxar.

Mer om fångst av främmande rovdjur kan du också läsa på adressen vieraspeto.fi/sv (Finlands viltcentral)