Det är viktigt för jägare att kunna röra sig tyst i terrängen och lämna så lite spår som möjligt efter sig. En jägare som rör sig ljudlöst har större möjlighet att få ett byte än den som för oljud. Jägare måste även respektera naturen när de rör sig i terrängen. Att i onödan föra oljud ger en dålig bild av jägare bland andra som rör sig i naturen. Det är viktigt att komma ihåg att du representerar alla jägare när du rör dig ute. Du får inte lämna skräp, kapade träd eller annat som inte hör till naturen i terrängen efter dig.

Det är viktigt för jägare att behärska de grundläggande vildmarksfärdigheterna. Det är också trevligare att röra sig i naturen då man kan klä sig rätt för olika väderförhållanden. Med rätt slags energirika matsäck orkar du bättre på långa turer. Säkerheten förbättras när du kan orientera utan elektroniska hjälpmedel och behärskar första hjälpen. Om du går vilse eller blir utmattad är det viktigt att kunna göra upp eld, eftersom du i värsta fall kan bli tvungen att slå läger. Att behärska de grundläggande vildmarksfärdigheterna kan vara det som räddar vid en nödsituation.

Videor om fångstredskap och fångstmetoder