Apporterande hund används vid jakt på små vilt. Den apporterande hunden har som uppgift att på särskilt kommando söka det skjutna bytet och apportera det till jägaren. Viltet kan efter skottet falla i ett buskage eller tätvuxen vass, och på sådana platser är det svårt att hitta bytet utan hjälp av en hund. I synnerhet vid jakt på fågel är det viktigt att jägaren har en apporterande hund till sin hjälp.

Apporterande hundar måste skolas för sin uppgift. På passet måste hunden klara av att vänta lugnt, utan att föra ljud eller röra sig. Den får inte ge sig iväg för apport utan lov. Särskilt när man färdas i båt leder det till farosituationer om hunden ger sig iväg på eget initiativ genast efter ett skott. Hundföraren skickar iväg hunden i riktning mot det skjutna viltet. Den ska söka efter viltet på det område där det har fallit. Hunden har registrerat platsen med hjälp av syn- eller hörselobservation, och vid behov följer den jägarens kommandon. Kommandon kan ges med handtecken och visslingar som man har lärt hunden. Hunden ska också klara av att arbeta självständigt, eftersom den ofta arbetar utom synhåll för jägaren. När hunden hittar viltet återvänder den till jägaren och överlåter det i jägarens hand.

Hunden apporterar bytet i vattnet.
Det rekommenderas att alltid använda en apporterande hund vid jakt. Med hundens hjälp försäkrar du dig om att få tag på bytet. Jakten blir också mer givande med en hund. Foto: Tommy Arfman.

Hunden är en oersättlig hjälp för att hitta skadskjutet vilt. Till exempel en skadskjuten and som har fallit i vattnet kan dyka eller gömma sig i vattenvegetationen. En enträgen hund följer den skadskjutna individen långa vägar. Jägaren kan bli tvungen att skjuta det skadade viltet på nytt. Vid skjutandet måste jägaren se till att hunden är i säkerhet och komma ihåg att hagel kan studsa mot vattenytan. Man måste också ge akt på var övriga jägare finns. För att hunden ska synas bättre bland vegetationen är det bra att klä den i en väst eller ett halsband i en synlig färg.

En apporterande hund kan användas även som kortdrivande hund. Hunden söker viltet i närheten av jägaren och driver det i rörelse. Efter skottet apporterar hunden det skjutna viltet. På det sättet kan man jaga till exempel fasaner och hönsfåglar.

Se video om användning av apporterande hund vid sjöfågeljakt