Sälstammarna har ökat och etablerat sig på finskt vatten. Förutsättningarna för säljakt är därför goda. Effektiv och uttryckligen på säl inriktad jakt är svår att bedriva för en oerfaren jägare. För en lyckad säljakt krävs att jägaren behärskar grundläggande fakta om sälar, olika jaktformer, lagar och förordningar i anknytning till säljakt samt har kunskap om de vanligaste situationerna som kan uppstå i samband mad jakten. Förutom kunnande i anknytning till själva säljakten ska jägaren vara en mycket kunnig sjöfarare, för att klara av jakt ute till havs.

Säljakten ställer många specialkrav på både skytten och utrustningen. Skytten måste vara ytterst duktig på att bedöma avstånd, vilket är exceptionellt svårt på havet, där hållpunkter saknas. Av skytten krävs också stor exakthet, eftersom träffområdet är väldigt litet: skottet måste träffa i huvudet, på ett område ungefär lika stort som en handflata.

Jägaren ligger på isen.
För att bedriva säljakt krävs goda kunskaper och färdigheter i att röra sig på havet och i säkerhetsaspekter i anknytning till jaktformen. Även skjutsituationerna är svåra: skjutavstånden är stora, det är svårt att få ett bra stöd och träffområdet för skott som dödar omedelbart är litet på sälar. Foto Maria Haldin-Pellas.

Säljakten bedrivs antingen som smygjakt på våren på drivis, långt ute till havs, eller som vaktjakt på hösten nära land, på öppet vatten. Vattnet måste vara mindre än fyra meter djupt, för att bytet ska gå att lyfta, eftersom sälen oftast sjunker ner i vattnet efter träffen. Gråsälar kan jagas även genom att locka, varvid jägaren härmar gråsälens läte från sitt gömställe på stranden.

För att köttets kvalitet ska vara god är det mycket viktigt att det hanteras rätt. Sälen måste avblodas och flås omedelbart efter skottet. Späcket ska lämnas kvar på skinnet när sälen flås. Förutom högklassigt kött ger djuret även mycket späck, som kokas till olja. Den kan användas för impregnering av läderprodukter eller som bas i målarfärg. Av sälskinnet kan man sy vackra och praktiska produkter.

Om du är intresserad av säljakt rekommenderas en fördjupad kurs i säljakt. Efter kursen behärskar du de grundläggande kunskaperna i följande ämnen:

  • Sälen som djurart: fakta om djurets anatomi och beteende
  • Historia, statistik och förvaltningsplan för sälstammar
  • Olika tekniker inom säljakt
  • Etik och lagstiftning i anknytning till säljakt
  • Vapen och patroner vid säljakt
  • Provtagning och att tillvarata hela sälen
  • Praktiska övningar i att tillvarata sälen
  • Havet som jaktområde

Se videon Säljaktskola. I videon berettas felaktigt att jakt på östersjövikare sker med stöd av jaktlicens beviljad av Finlands viltcentral. Från och med den 1 augusti 2021 har jakt emellertid skett inom ramen för en regional kvot.

Se ocksa videorna Sälfångst på is och Sälfångst på öppet vatten