I Finland löser årligen över 300 000 personer ut jaktkort. I jämförelse med övriga europeiska länder är antalet högt i proportion till folkmängden. Finländsk jakt är en hobby som är lättillgänglig för vanliga medborgare.

Till jakten hör ett stort ansvar och omsorg om viltstammarna. Jakten måste bedrivas i enlighet med principerna för hållbar jakt. Den måste dimensioneras rätt, så att viltstammarnas storlek och utveckling beaktas, och man måste försäkra sig om att stammarnas framtid inte äventyras. Man måste också värna om viltstammarnas reproduktionsförmåga genom selektiv beskattning av unga och icke reproduktiva individer.