Jaktvårdsföreningarna ordnar utbildning för dem som förbereder sig inför jägarexamen, dvs. jägarkurser, där man får de insikter som behövs för att klara examen.

Det är frivilligt att delta i jägarkursen. Man har dock konstaterat att de som deltagit i kursen klarar jägarexamen bättre än de som inte genomgått kursen. Därför rekommenderar vi att man deltar i kursen.

Den förberedande kursen är 12 timmar lång, och följande ämnen behandlas på lektionerna:

  1. Jaktlagstiftning
  2. Artkännedom
  3. Viltekologi och viltvård
  4. Etisk och hållbar jakt
  5. Vapen och patroner i jakten
  6. Säkerhet under jakten
  7. Fångstredskap och fångstmetoder
  8. Hanteringen av bytet

Jaktvårdsföreningen tar i allmänhet ut en avgift som motsvarar kostnaderna för kursen, dvs. cirka 50–60 euro i huvudstadsregionen och 20–40 euro i övriga delar av Finland. Jaktvårdsföreningen kan ge ett kursintyg över genomgången jägarkurs.

Se utbildningstillfällena i ditt område (riista.fi)

Som lärobok inför jägarexamen används Handbok för jägare, som redigeras och uppdateras av Finlands viltcentral. Handboken finns till salu hos jaktvårdsföreningarna. Den kan också beställas från Finlands viltcentrals butik.

Handbok för jägare – bok (kauppa.riista.fi) 

Handbok för jägare – elektroniskt bok (kauppa.riista.fi) 

Bekanta dig med kurs och övningar som presenterar Jägarexamens teman