En förberedande kursens innehåll visas på storbildsskärm. Utbildaren har påbörjat undervisningen.
Den frivilliga förberedande utbildningen för jägarexamen är minst 12 timmar lång, fördelat på flera lektionstillfällen. Foto: Tero Salmela

Förberedelser inför avläggandet av examen

Som förberedelse inför jägarexamen arrangeras frivilliga utbildningsevenemang, dvs. jägarkurser, som omfattar minst 12 timmar. Kursdeltagarna ges den information som krävs i jägarexamen. Kurserna ordnas vanligen kvällstid under 3–4 kvällar.

De som har gått kurserna har konstaterats klara jägarexamen bättre än de som inte har deltagit i utbildningsevenemangen. Därför rekommenderas att man deltar i utbildningen.

I den förberedande utbildningen behandlas följande ämnen:

  1. Jaktlagstiftning
  2. Artkännedom
  3. Viltekologi och viltvård
  4. Etisk och hållbar jakt
  5. Vapen och patroner i jakten
  6. Säkerhet under jakten
  7. Fångstredskap och fångstmetoder
  8. Hanteringen av bytet

Jaktvårdsföreningen tar i allmänhet ut en avgift som motsvarar kostnaderna för kursen, dvs. cirka 70–80 euro i huvudstadsregionen och 20–40 euro i övriga delar av Finland. Jaktvårdsföreningen kan ge ett kursintyg över genomgången förberedande kurs.

Kursdeltagaren läser Handbok för jägare tillsammans med utbildaren.
Handboken för jägare fungerar som ett bra stöd i den förberedande kursen. Tillsammans med utbildaren kan man kolla upp de frågor som dykt upp. Foto: Tero Salmela

Se utbildningstillfällena i ditt område (riista.fi)