Jaktvårdsföreningarna ordnar utbildning för dem som förbereder sig inför jägarexamen, dvs. jägarkurser, där man får de insikter som behövs för att klara examen.

Det är frivilligt att delta i jägarkursen. Man har dock konstaterat att de som deltagit i kursen klarar jägarexamen bättre än de som inte genomgått kursen. Därför rekommenderar vi att man deltar i kursen.

Den förberedande kursen är 12 timmar lång, och följande ämnen behandlas på lektionerna:

  1. Jaktlagstiftning
  2. Artkännedom
  3. Viltekologi och viltvård
  4. Etisk och hållbar jakt
  5. Vapen och patroner i jakten
  6. Säkerhet under jakten
  7. Fångstredskap och fångstmetoder
  8. Hanteringen av bytet

Jaktvårdsföreningen tar i allmänhet ut en avgift som motsvarar kostnaderna för kursen, dvs. cirka 50–60 euro i huvudstadsregionen och 20–40 euro i övriga delar av Finland. Jaktvårdsföreningen kan ge ett kursintyg över genomgången jägarkurs.

Se utbildningstillfällena i ditt område