I Finland löser årligen över 300 000 personer ut jaktkortet. I proportion till folkmängden är antalet högt jämfört med övriga europeiska länder. Årligen avlägger över 6 000 nya jägare jägarexamen. Av de nya jägarna är var fjärde en kvinna.

Finländsk jakt är en hobby som är lättillgänglig för vanliga medborgare och en viktig del av den finländska livsstilen. Jakten och det frivilligarbete som jägarna utför (som t.ex. viltinventeringar och storviltsassistans) är allmänt accepterade och värdesatta insatser.

Dalriporna flyger i ett landskap med höstfärger

Jakten i Finland grundar sig på hållbarhet och etiskhet. Hållbarheten säkerställs genom kontinuerlig uppföljning av viltstammarna och rätt dimensionering av jakten i förhållande till viltstammarnas utveckling. Under goda produktionsår blir bytesmängderna större och under dåliga år minskar jaktaktiviteten och bytesmängderna.

Etiskhet innebär goda jaktmetoder och smarta val. Jägaren måste använda sitt omdöme och kritiskt bedöma konsekvenserna av sitt handlande.

Av finländskt vilt fås över 10 miljoner ren viltmat per år. Det är en betydande näringstillgång i många familjer.

Jakten är en hobby som även ökar välbefinnandet. Att röra sig i skogen tillsammans med goda vänner är bra för både konditionen och humöret. Jakten kan också vara en näringsverksamhet, varvid den är av ekonomisk betydelse för jägaren.

Broschyren På jakt i Finland

På Jakt i Finland (PDF)

 


Finlands viltcentral