Under jakt och när vapen hanteras är säkerheten av största betydelse. Säkerhet är också en fråga om attityd: gör säker vapenhantering till en väl inövad rutin. Vårdslöst agerande orsakar farliga situationer och leder i värsta fall till oåterkalleliga olyckor. Det är säkrast att alltid när du stannar för en paus bryta vapnet och/eller avlägsna patronerna ur patronläget. Kontrollera alltid när du laddar vapnet, att säkringen är på. När du skjuter tar du av säkringen först när du har bestämt dig för att skjuta. Om du har med dig flera vapen, ha högst det vapen du håller i handen laddat och de övriga oladdade. Om du jagar från en båt är det säkrast att endast en person i gången fungerar som skytt.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.