En jägare klädd i orangefärgad klädsel läser handboken med vapnet i famnen.
Handbok för jägare är en lärobok för nya jägare. Dessutom är den en bra grundläggande källa för alla jägare samt vilt- och naturintresserade. Foto: Tero Salmela

Som lärobok för jägarexamen används Handbok för jägare. Finlands viltcentral ansvarar för utgivningen av boken. Det rekommenderas att man läser Handbok för jägare innan man deltar i den förberedande utbildningen.

Omslagen som gjordes till handboken det 60:e jubileumsåret.
För att fira jägarexamens 60-åriga stig har vi producerat en ny och festlig jubileumshandbok. Foto: Marko Mikkola

Du kan beställa boken eller läsrättighet till den elektroniska handboken via länkarna nedan.

Handbok för jägare i webbbutiken (kauppa.riista.fi)

Elektronisk version av Handbok för jägare

Innan du köper den elektroniska boken ska du komma ihåg att du behöver Oma riista-koder för att se innehållet. För att få koderna behöver du nätbankskoder eller mobilcertifikat. Många banker beviljar nätbankskoder till personer under 15 år med förmyndarens godkännande. Noggrannare uppgifter får du från din egen bank. Den elektroniska handboken bevaras bakom inloggning för din användning, och under 12 månader från inköpsdagen kan du återkomma på nytt för att studera. I den elektroniska Handbok för jägare finns förutom texterna också mycket videomaterial, arternas läten och olika övningsuppgifter – allt på samma ställe. OBS! Elektronisk version av handbok är inte talbok.

Handbok för jägare /Celia talboktjänst

Handbok för jägare finns tillgänglig som talbok på finska och svenska. Celias talböcker får lånas avgiftsfritt av personer som har svårt att läsa en vanlig bok på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller t.ex. läs- och koncentrationssvårigheter. Via Celiatjänsten (celia.fi/sv) kan man kontrollera om man är berättigad till Celias avgiftsfria tjänster. Genom att ta kontakt med det egna närbiblioteket kan man ansluta sig till Celiatjänsten.

Lyssna på elektroniska Handbok för jägare med webbläsare

Du kan lyssna på den elektroniska versionen av Handbok för jägare eller andra webbsidor till exempel med webbläsaren Edge. Markera det textavsnitt du vill lyssna på och högerklicka med musen. Välj ”Läs upp”, och lyssna på innehållet istället för att läsa det.

Uppföljning av lagändringar och användbara handböcker

Uppdaterad lagstiftning i anknytning till jakt och de senaste ändringarna i lagstiftning i anknytning till jakt hittar du på sidan Lagar och förordningar. Den elektroniska versionen av Handbok för jägare uppdateras i takt med att ändringar i lagstiftningen träder i kraft. Den som läser den tryckta versionen av handbok för jägare ska försäkra sig om de senaste ändringarna via ovan nämnda lagsidor på webbplatsen.

Från och med 2018 anges i de tryckta versionerna av Handbok för jägare till vilket datum uppdateringar av ändringar i lagstiftningen har iakttagits i upplagan.

I fråga om de böcker som är tryckta 2016 och 2017 kan du kontrollera de senaste lagändringar som ingår i upplagorna här (pdf).

För närvarande kan du förbereda dig för avläggande av jägarexamen genom att läsa vilken som helst av de uppdaterade tryckta versionerna av Handbok för jägare (brun pärm), förutsatt att du kontrollerar eventuella ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar emellertid att du använder dig av den senaste utgåvan. Då är läsningen lättast, eftersom de saker som har ändrats ingår i boken eller är mycket få.

Beställning av Sähköinen Metsästäjän opas och användarrättighet till Handbok för jägare i elektronisk form i undervisningssyfte vid offentliga läroanstalter eller försvarsmaktens enheter som erbjuder beväringstjänst

En offentlig läroanstalt eller försvarsmaktens enhet som erbjuder beväringstjänst kan beställa Sähköinen Metsästäjän opas och användarrättighet till Handbok för jägare i elektronisk form för ett år framåt. I övrigt kan användarrättighet beställas endast personligen med Oma riista-koder via nätbutiken. Till den läroanstalt som i samband med beställningen uppfyller villkoren skickas koderna, med vilka man kan logga in i tjänsten Viltinfo och läsa de elektroniska handböckerna. Den finskspråkiga handboken kan läsas på de finskspråkiga sidorna och den svenskspråkiga på de svenskspråkiga sidorna. Koder kan ges till studerande enligt läroanstaltens övervägande. I fråga om användningen av koder ska man påminna de studerande om att koderna endast får användas för egna studier. Det är förbjudet för studerande att ge ut koderna. Antalet användare är inte begränsat.

Koderna skickas till läroanstalterna med säker e-post. Användarrättighet beviljas enligt beställning till de elektroniska versionerna av både Metsästäjän opas och Handbok för Jägare. Om fakturan inte betalas senast på förfallodagen, avaktiveras koderna.

Ett års obegränsad användarrättighet kostar 400 euro för beställaren (moms 0 %).

Beställningen kan göras med blanketten nedan.

Läsrättighet till elektronisk version av Metsästäjän opas och Handbok för jägare

Med denna blankett kan man beställa Metsästäjän opas och Handbok för jägare i elektronisk form för användning av en offentlig läroanstalt eller försvarsmaktens enhet som erbjuder beväringstjänst eller beväringskommitté.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.