Koulutusta 18 vuotta täyttäneille, metsästäjätutkinnon suorittaneille ja riistanhoitomaksun maksaneille uusille metsästyksen harrastajille.

Uuden metsästäjän koulutuksen sisältö

  • Aloitustilaisuus ja metsästysseuratoiminnan koulutus
  • Metsästysammunnan ABC -koulutus
  • Metsästyspäivä
  • Riistanhoidon koulutus

Kokonaisuuden aikana osallistujat saavat perusteet vähintään metsästysseuratoiminnasta, metsästysammunnan harjoittelusta, riistanhoidosta ja käytännön metsästyksestä. Koulutuskokonaisuudesta käytetään nimeä Uuden metsästäjän koulutus ja siitä perittävä suositushinta on 200 – 250 euroa / osallistuja.

Koulutuksen järjestäjät voivat lisätä koulutukseen vapaaehtoisia lisäaiheita, jolloin koulutuksen hinta voi olla suositushintaa suurempi. Lisäaiheet voivat sisältää esimerkiksi:

  • Ampumakokeeseen tutustuminen
  • Metsästyskoiriin tutustuminen
  • Riistankäsittelykoulutus
  • Lisämetsästyspäiviä
  • ABC:n jälkeinen harjoituspäivä ampumaradalla

Ilmoittautuminen

Uuden metsästäjän koulutukset (keväästä 2023 alkaen) sekä muut riistanhoitoyhdistysten järjestämät koulutukset löydät riistahallinnon tapahtumahausta (riista.fi).

Koulutuksista tulee tietoa myös näille sivuille sitä mukaa, kun ajankohdat varmistuvat.

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 12 henkilöä kerrallaan. Suurempi osanottajamäärä nostaisi koulutuksen hintaa merkittävästi ja vaikeuttaisi metsästyspäivien järjestämistä.

Jos olet alle 18-vuotias, voit osallistua Metsästysammunnan ABC-koulutuksiin (metsastajaliitto.fi) tai tutustua Suomen Metsästäjäliiton nuorisotyöhön (metsastajaliitto.fi)

Kouluttaja valvoo harjoittelijan haulikkoammuntaa ampumaradalla.
Metsästysammunnan ABC-koulutus on tärkeä osa uuden metsästäjän koulutusta. Ampumaradalla tapahtuneen opetuksen jälkeen on hyvä siirtyä kohti metsästyspäivää. Kuva: Suomen Metsästäjäliitto ry.

Kuka koulutusta järjestää

Riistanhoitoyhdistykset organisoivat Uuden metsästäjän koulutusten järjestämistä omalla toimialueellaan tai tekevät järjestämisessä yhteistyötä naapuriyhdistysten kanssa. Metsästyspäivien järjestämisessä yhdistykset tekevät yhteistyötä muun muassa paikallisten metsästysseurojen kanssa.

Koulutuksen taustaa

Metsästyksestä kiinnostuu yhä useammin henkilö, jolla ei ole aikaisempaa kosketuspintaa harrastukseen. Tämän myötä yhä useammalta aloittavalta metsästäjältä puuttuu konkreettiset mahdollisuudet hankkia metsästäjätutkinnon suorittamisen jälkeen lisää perustaitoja ja -tietoja metsästyksestä.

Metsästysharrastuksen nuorisotoimintaa tehdään monin paikoin ansiokkaasti, joten nuorilla uusilla metsästäjillä on kohtuulliset mahdollisuudet päästä harjoittelemaan metsästyksessä tarvittavia taitoja. Metsästyksen aikuisiällä aloittaville harrastajille ei ole ollut tarjolla vastaavia mahdollisuuksia. Kasvaneeseen kysyntään pyritään vastaamaan Uuden metsästäjän koulutuskokonaisuudella.

Koulutuskokonaisuus on suunniteltu Suomen Metsästäjäliiton ja Suomen riistakeskuksen yhteistyönä. Koulutuksen tarvetta ja toimivuutta on pilotoitu eri puolilla maata useampien riistanhoitoyhdistysten ja metsästysseurojen yhteistyönä. Pilottien myötä hiottu koulutuskokonaisuus on vuodesta 2023 lähtien käytettävissä yhtenä riistanhoitoyhdistysten koordinoimana koulutusmuotona.

Koulutuskokonaisuus mahdollistaa metsästysharrastukseen tutustumisen käytännössä ja harrastuksessa alkuun pääsemisen taustasta riippumatta. Samalla on mahdollisuus tutustua oman alueensa toimijoihin.

Tavoitteena on, että koulutuksen käynyt uusi metsästäjä on saanut riittävät käytännön perusteet metsästysharrastuksesta, pystyäkseen itse kehittämään harrastustaan ja osaamistaan. Koulutukseen osallistumisen toivotaan myös lisäävän osallistujien uskoa siihen, että harrastaminen mahdollistuu jatkossa aiempaa helpommin esimerkiksi koulutuksen aikana saatujen uusien ystävyyssuhteiden siivittämänä. Koulutuksessa tutuksi tulleen henkilön kanssa voi olla matalampi kynnys lähteä yhdessä metsästämään, vaikka hieman kauemmaksikin.

Kelluva minkkiloukku suojuksessa
Uuden metsästäjän koulutuksessa opetellaan erilaisia käytännön asioita, joista on apua metsästystä ja riistanhoitoa harrastettaessa. Kuvassa minkin raudat asennettuina kelluvalle alustalle. Kuva: Tero Salmela.