Valmistautuminen tutkinnon suorittamiseen

Metsästäjätutkintoon valmistautumiseen järjestetään vapaaehtoisia, vähintään 12 tuntia kestäviä, koulutustilaisuuksia eli metsästäjäkursseja. Kurssilaisille annetaan metsästäjätutkinnossa vaadittavat tiedot. Kurssit järjestetään yleensä 3–4 illan aikana. Kursseista peritään yleensä kustannuksia vastaava maksu.

Kurssin käyneiden on todettu suorittaneen metsästäjätutkinnon paremmin kuin niiden, jotka eivät ole koulutustilaisuuksiin osallistuneet. Tämän takia valmennukseen osallistuminen on suositeltavaa.

Valmentavan koulutuksen aikana käydään läpi seuraavat aiheet:

  1. Metsästyslainsäädäntö
  2. Lajintuntemus
  3. Riistaekologia ja riistanhoito
  4. Eettinen ja kestävä metsästys
  5. Aseet ja patruunat metsästyksessä
  6. Metsästyksen turvallisuus
  7. Pyyntivälineet ja -menetelmät
  8. Saaliin käsittely

Koulutuksesta peritään yleensä kustannuksia vastaava maksu, joka on pääkaupunkiseudulla noin 50–60 euroa ja muualla Suomessa noin 20–40 euroa. Riistanhoitoyhdistys voi antaa valmentavan koulutuksen käyneille kurssitodistuksen.

Katso alueesi koulutusten ajankohdat (riista.fi/metsastys/tapahtumahaku)

Lue lisää valmentavasta koulutuksesta

Metsästäjätutkinnon valmentavana oppikirjana toimii Metsästäjän opas, jonka toimittaa ja pitää ajan tasalla Suomen riistakeskus. Opasta on saatavissa Suomen riistakeskuksen verkkokaupasta. Opas on suositeltavaa lukea jo ennen valmentavaan koulutukseen osallistumista.

Metsästäjän opas verkkokaupassa kirjana (kauppa.riista.fi)

Sähköinen Metsästäjän opas

Tutustu Metsästäjätutkinnon aihealueita esittelevään kurssiin ja harjoitustehtäviin