Riistanhoitoyhdistykset järjestävät metsästäjätutkintoon valmistautuville koulutustilaisuuksia eli metsästäjävalmennuskursseja, joilla annetaan tarvittavat tiedot tutkinnon läpäisemiseen.

Metsästäjätutkintoon valmentavaan koulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Kurssin käyneiden on kuitenkin todettu suorittaneen metsästäjätutkinnon paremmin kuin niiden, jotka eivät ole koulutustilaisuuksiin osallistuneet. Tämän takia valmennukseen osallistuminen on suositeltavaa.

Valmentavan kurssin kesto on vähintään 12 tuntia ja oppitunneilla käydään läpi seuraavat aiheet:

  1. Metsästyslainsäädäntö
  2. Lajintuntemus
  3. Riistaekologia ja riistanhoito
  4. Eettinen ja kestävä metsästys
  5. Aseet ja patruunat metsästyksessä
  6. Metsästyksen turvallisuus
  7. Pyyntivälineet ja -menetelmät
  8. Saaliin käsittely

Riistanhoitoyhdistys perii koulutuksesta yleensä kustannuksia vastaavan maksun, joka on pääkaupunkiseudulla noin 50–60 euroa ja muualla Suomessa noin 20–40 euroa. Riistanhoitoyhdistys voi antaa valmentavan koulutuksen käyneille kurssitodistuksen.

Katso alueesi koulutusten ajankohdat