Metsästäjäkurssin sisältö näkyy valkokankaalla. Kouluttaja aloittanut vetämään kurssia.
Vapaaehtoinen metsästäjätutkintoon valmentava koulutus on kestoltaan vähintään 12 tunnin mittainen. Kuva: Tero Salmela

Valmistautuminen tutkinnon suorittamiseen

Metsästäjätutkintoon valmistautumiseen järjestetään vapaaehtoisia, vähintään 12 tuntia kestäviä, koulutustilaisuuksia eli metsästäjäkursseja. Kurssilaisille annetaan metsästäjätutkinnossa vaadittavat tiedot. Kurssit järjestetään yleensä 3–4 illan aikana.

Kurssin käyneiden on todettu suorittaneen metsästäjätutkinnon paremmin kuin niiden, jotka eivät ole koulutustilaisuuksiin osallistuneet. Tämän takia valmennukseen osallistuminen on suositeltavaa.

Valmentavan koulutuksen aikana käydään läpi seuraavat aiheet:

  1. Metsästyslainsäädäntö
  2. Lajintuntemus
  3. Riistaekologia ja riistanhoito
  4. Eettinen ja kestävä metsästys
  5. Aseet ja patruunat metsästyksessä
  6. Metsästyksen turvallisuus
  7. Pyyntivälineet ja -menetelmät
  8. Saaliin käsittely

Koulutuksesta peritään yleensä kustannuksia vastaava maksu, joka on pääkaupunkiseudulla noin 70–80 euroa ja muualla Suomessa noin 20–40 euroa. Riistanhoitoyhdistys voi antaa valmentavan koulutuksen käyneille kurssitodistuksen.

Kurssilainen lukee Metsästäjän opasta yhdessä kouluttajan kanssa.
Metsästäjän opas toimii tutkintoon valmentavassa koulutuksessa hyvänä tukena. Siitä voi kouluttajan kanssa yhdessä tarkistaa esiin tulleita asioita. Kuva: Tero Salmela

Katso alueesi koulutusten ajankohdat (riista.fi/metsastys/tapahtumahaku)