Metsästyksen perimmäisenä tavoitteena on saada saalista. Laissa metsästys on määritelty pyyntitarkoituksessa tapahtuvaksi toiminnaksi. Metsästyksen harjoittamista säädellään usein eri säädöksin, kuten metsästyslailla ja metsästysasetuksella. Metsästäjän täytyy aktiivisesti seurata lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia, sillä monet säädökset muuttuvat aika ajoin. Tärkeintä on tietää Metsästäjän oppaasta tai sen sähköisestä versiosta löytyvät lainsäädännön perusasiat. Metsästäjän täytyy niiden lisäksi perehtyä erityisen tarkasti myös kyseisenä vuonna voimassa oleviin riistalajien metsästysaikoihin sekä itse harrastamiensa pyyntimenetelmien tai käyttämiensä pyyntivälineiden käyttöön liittyvään ajantasaiseen lainsäädäntöön. Täältä löydät linkit metsästystä koskeviin ajantasaisiin säädöksiin sekä saat tietoa säädöksissä tapahtuvista muutoksista.

Metsästyslainsäädäntö voi olla haasteellisimpia, mutta yksi tärkeimpiä metsästäjätutkinnon aihealueita. Kuuntele Metsästäjäksi-podcastin jakso metsästyslainsäädännöstä: