Metsästyskortin lunastaa Suomessa vuosittain noin 300 000 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna määrä on korkea verrattuna muihin Euroopan maihin. Suomalainen metsästys on ollut harrastuksena helposti tavallisten kansalaisten ulottuvilla.

Metsästykseen sisältyy paljon vastuuta ja huolenpitoa riistakannoista. Riistakantoja tulee metsästää kestävän käytön periaatteiden mukaisesti: metsästys on mitoitettava oikein ottamalla huomioon riistaeläinkantojen koko ja kehitys sekä varmistamalla, ettei lajien tulevaisuus vaarannu. Lisäksi riistakantojen tuottokykyä tulee vaalia kohdistamalla metsästystä valikoivalla verotuksella nuoriin ja tuottamattomiin yksilöihin.

Kuuntele Metsästäjäksi-podcastin jakso eettisestä ja kestävästä metsästyksestä: