Metsästäjän on tunnettava erityisen hyvin metsästämänsä riistalajit ja erotettava ne niitä läheisesti muistuttavista rauhoitetuista lajeista. Hyvät perustaidot tulee omaksua ennen metsästäjätutkinnon suorittamista. Lajintuntemustaitoja täytyy kuitenkin harjoitella ja kehittää myös tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tutustu tästä lajintuntemusmateriaaleihin. 

Tärkeintä on muistaa, että riistalaukaus tulee ampua vasta kun eläin on varmasti tunnistettu luvalliseksi ja heti tappavan laukauksen ampuminen on mahdollista. On tunnettava omat ampuma- ja lajintuntemustaidot ja toimittava niiden mukaisesti. Ampumatta jätettyä laukausta ei tarvitse koskaan katua!

Kuuntele Metsästäjäksi-podcastin jakso lajintuntemuksesta:

Lajintuntemustaitojen kehittämistä ja ylläpitämistä tulee jatkaa koko metsästäjäuran ajan. Tunnistustaitoja kannattaa harjoitella tarkkailemalla lintuja ja nisäkkäitä luonnossa erilaisissa tilanteissa ympärivuotisesti. Erityisen tarkasti kannattaa seurata omilla metsästysalueilla esiintyvää lajistoa.

Löydät visan myös osoitteesta: https://www.riddle.com/view/393020